Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

BEWONERSPANEL ONS VLAARDINGEN

VLAARDINGEN – De lokale partij ONS Vlaardingen begint een bewonerspanel. Met dat instrument gaat de politieke partij de komende jaren bij belangrijke thema´s en ontwikkelingen zo veel mogelijk Vlaardingers naar hun mening vragen. Op die manier wil de partij Vlaardingers meer betrekken bij het besturen van de stad.
Fractievoorzitter Frans Hoogendijk vindt dat de gemeente er is voor de mensen, en niet andersom. Dat is steeds het uitgangspunt van ONS Vlaardingen, zegt Hoogendijk. Daarom wil ONS weten wat de Vlaardingers willen. Om zich vervolgens hard te maken voor die punten.
Stadsgehoorzaal 1
Vorige week diende ONS tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad een motie in die redding van de Stadsgehoorzaal, inclusief professionele programmering, mogelijk moet maken. Daarin wordt het college opgedragen om daarnaar onderzoek te doen. De motie werd unaniem aangenomen.

Het behoud van de Stadsgehoorzaal is voor ONS belangrijk met een verwijzing naar de duizenden handtekeningen die zijn opgehaald. En een van de uitgangspunten van de partij is: als veel Vlaardingers iets willen, dan gaan wíj ons daar hard voor maken.

Dat wil de partij de komende jaren nog vaker gaan doen. Daarom gaat ONS, om te beginnen zaterdag in het centrum, de straat op om leden voor het panel te vinden.