WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

‘BEWONERS TEGEN VLIEGTUIGOVERLAST’ VRAAGT PROVINCIE ‘NULMETING’ ROND LUCHTHAVEN

ROTTERDAM- Op 22 april sprak de heer Abbenhuis, adviseur van de vereniging van de Bewonersvereniging Tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport (BTV-RotterdamAirport), in bij de Provinciale Staten Zuid-Holland.

Geheel in stijl van dit Coronatijdperk ging de behandeling van de begrotingswijziging 2020 van Provincie Zuid-Holland middels een videovergadering.

Aanleiding is het initiatief van deze vereniging waarin middels een open brief aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen om nu een nulmeting te doen.

( Een nulmeting van geluid en ultrafijnstof zonder luchtvaart en A13/A16).

Deze meting is belangrijk om objectief te weten wat de situatie is zodra de vliegtuigen weer in bedrijf zijn. Dan is onafhankelijk vast te stellen wat de bijdrage in de vervuiling is. Positief gezien zou ook kunnen blijken dat de vervuiling mee valt, zoals de luchtvaartindustrie zelf claimt. Meten is weten, dus een win-win situatie voor alle partijen.

De minister wees het verzoek af. Zij voerde als argumenten aan dat nu ook industrie verminderd produceren en dat daarom de meting geen correct ‘nulpunt zou zijn. De BTV is van mening dat de industrie, die overigens volop produceert, buiten het meetveld ligt omdat het gaat om de piekbelasting die passerende toestellen produceren. Gemeten moet worden in woonwijken, niet in industriegebieden.

De Provincie Zuid-Holland heeft in eerdere vergaderingen besluiten genomen waarin zij zich uitspraken over reductie van geluidsoverlast door de vliegtuigen. De BTV-RotterdamAirport heeft daarom de Provincie verzocht zich sterk te maken en de meting nu te laten uitvoeren. Wanneer de minister geen opdracht geeft, kan de Provincie dit zelf ook. Woordvoerder Richard Abbenhuis verwees de Statenleden op deze eerdere besluiten en vroeg naar de vervolgstappen.

Ultrafijnstof is nu op de aanvliegroutes geminimaliseerd. De lucht oogt blauwer en mensen halen beter adem. Wat is op dit moment de concentratie aan ultrafijnstof? De stelling dat 1 opstijgende Boeing 747 evenveel ultrafijnstof uitstoot als 1 miljoen vrachtwagens baart zorgen.

S

Luchtvaartindustrie heeft de lucht geclaimd alsof deze van hun is. “Nee, de lucht is van ons allemaal” zegt voorzitter Alfred blokhuizen. Luchtvaart is te gast in onze lucht. Zij moeten zich gedragen als gast.

Dat er tot voor kort zoveel werd gevlogen wordt niet veroorzaakt door de groeiende vraag, zoals de luchtvaartmaatschappijen stellen, maar doordat de tickets te veel subsidie krijgen. Doordat de vliegtickets altijd te goedkoop werden verkocht hebben de maatschappijen nu geen financiële buffer opgebouwd.

Vliegen? Het is te veel, te vaak, te vuil en veel te goedkoop. En dat weten we allemaal.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *