WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

‘BETER INZICHT MALAFIDE UITZENDBUREAUS VLAARDINGEN’

VLAARDINGEN- Het wordt voor de gemeente Vlaardingen steeds duidelijker welke huisvesters en uitzendbureaus voor arbeidsmigranten bonafide of malafide zijn. Dit inzicht wordt verkregen doordat in Vlaardingen het ‘interventieteam woonoverlast’ sinds februari wekelijks controles uitvoert op woningen waar onder andere arbeidsmigranten worden gehuisvest.

Naast de controle op (eventuele) strijdigheden met het bestemmingsplan houdt dit team ook interviews (vaak met tussenkomst van een tolk) met de arbeidsmigranten. Hierdoor is er ook oog en aandacht voor de situatie waarin de arbeidsmigranten zich bevinden. Alle informatie wordt vastgelegd en is terug te halen door de zogenoemde vastgoedmonitor die dit jaar is ontwikkeld. Bovendien worden, indien van toepassing, meldingen gedaan bij de arbeidsinspectie. Aan de hand van de database die vanuit deze controles wordt aangelegd komt er steeds meer zicht op welke uitzendbureaus en huisvesters bonafide of malafide zijn. De insteek is om de malafide partijen uit Vlaardingen te weren door in te grijpen bij misstanden in de huisvesting en meldingen te doen bij instanties zoals de Inspectie van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), SNF (Stichting Normering Flexwonen) en de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen).

Er is geen specifieke informatie over arbeidsmigranten die om uiteenlopende redenen op straat komen te staan. De gemeente heeft een convenant met twee uitzendbureaus, twee huisvesters en twee woningcorporaties. Met deze convenantpartners overlegt de gemeente regelmatig. Bij het aantreffen van een werkzoekende arbeidsmigrant, niet werkzaam zijnde bij een convenantpartner, zijn de convenantpartners bereid om arbeidsmigranten over te nemen als werknemer.

Als door de politie op straat arbeidsmigranten worden aangetroffen die geen arbeidscontract of woonplek meer hebben, verwijst de politie in Vlaardingen door naar stichting Barka (www.barkanl.org). In sommige gevallen helpt één van de uitzendbureaus waarmee Vlaardingen een convenant heeft de arbeidsmigrant, ongeacht waar hij werkzaam is geweest, zijn weg naar zijn of haar thuisland te vervolgen.

1 reactie op “‘BETER INZICHT MALAFIDE UITZENDBUREAUS VLAARDINGEN’

  1. En wanneer dat een van hun eigen convenantpartners is ?? paar jaar terug was er ook iets met een bus vol arbeidsmigranten op de Van Hogendorplaan. ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *