WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

BEGELEIDING VLUCHTELINGEN SCHIEDAM IN 5 TALEN

SCHIEDAM- Stroomopwaarts zal voor de uitvoering van de nieuwe inburgeringswet gaan werken met een ‘onafhankelijke, cultuursensitieve  casemanager’, zo heeft het Schiedamse raadslid Christien Bruggeman (AOV) begrepen. Bovendien wordt van deze manager verwacht dat deze vijf verschillende talen spreekt. De wethouder beaamt het allemaal. Bruggeman: “Het AOV vindt dit niet het juiste voorbeeld hoe wij het hier in dit land doen.” Bovendien heeft het AOV bedenkingen bij de aanpak van inburgerweigeraars en in de uitvoering daarvan door Stroomopwaarts.

GroenLinks-wethouder Jeroen Ooijevaar ziet dat anders. Ooijevaar: “Die cultuursensitieviteit, die is uiteraard gewoon heel belangrijk, want dé inburgeraar bestaat natuurlijk niet. Mensen komen uit verschillende regio’s, met verschillende oorzaken, met verschillende redenen om te migreren en het is echt heel belangrijk om de mensen uiteraard de Nederlandse cultuur bij te brengen, maar ook rekening te houden van welke cultuur ze vandaan komen.”

Bruggeman: “Tevens hebben wij gelezen dat het Rijk op termijn een prestatiegericht budget, op basis van de behaalde resultaten, zal gaan verstrekken. De boetes en sanctiemaatregelen die opgelegd kunnen worden aan statushouders (vluchtelingen, red.) die zich niet goed gedragen, of zich niet goed houden aan inburgeringsvoorwaarden, zijn doorgaans onmogelijk uit te voeren, want er zijn bijna altijd wel verzachtende omstandigheden.
Een onafhankelijk onderzoek van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft al aangetoond dat er landelijk 42 miljoen euro te weinig van  het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt. En dat hierdoor de inburgeringswet, inhoudelijk en financieel, onuitvoerbaar wordt voor de gemeenten. Evaluatie naar betaalbaarheid van het stelsel is ook pas 3 jaar na de inwerkingtreding”

De wethouder kan, naar eigen zeggen, niet inhoudelijk reageren op alle kritiekpunten van Bruggeman, maar verwijst door naar september. Ooijevaar: “Naar die samenwerkingsovereenkomst, die gaat komen, want daarin worden ook de inhoudelijke vragen beantwoord.”

Bruggeman: “Voor een stad als Schiedam, met grote financiële tekorten, veel inwoners met taalachterstanden, veel maatschappelijke problematiek en een krappe woningmarkt, lijkt ons uitvoering geven aan de wet inburgering op het bordje leggen bij Stroomopwaarts een te zware taak.”

Volgens het college zou Stroomopwaarts de juiste keuze zijn om een goed geolied proces neer te zetten in de begeleiding van vluchtelingen. Bruggeman: “De aanbeveling uit de rapporten Berenschot en BMC laten toch een ander beeld zien.”

5 reacties op “BEGELEIDING VLUCHTELINGEN SCHIEDAM IN 5 TALEN

  1. Als dit zo doorgaat ga ik mij steeds meer vluchteling in eigen land voelen. Straks moet je Arabisch, Pools of Hongaars spreken om in dit land te kunnen leven en met de “Nederlandse” gemeente in contact te lomen. Te triest voor woorden.

  2. Mijn buurman spreekt Nederlands, Fries, Latijn, Engels en Duits. Dat zijn 5 talen. Krijgt hij nu die job? Of moeten het allemaal talen uit Tsjoekie-tsjoekistan zijn?

  3. Doe dan maar overal 5-talige praatpalen op straat? Want waar vind je nou iemand die geschoold genoeg is in de 5 Wereldtalen – Russisch, Modern Standaard Arabisch, Mandarijns, Spaans en Engels – om bij Gemeente Schiedam te kunnen werken? Of gaat het hier om Swahili, Farsi, Creools, Urdu en Pidgin? Quecha? Navajo? Met beheersing van het ambtelijk lingo? En gespleten tong? Terwijl een simpel appje dat echt beter kan? Echt serieus, doe normaal. De gekte regeert in het Stadhuis van Schiedam.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *