Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

VLUCHTELINGEN MAASSLUIS ALLEMAAL WERKLOOS

MAASSLUIS- Van alle erkende asielzoekers die vorig jaar door VluchtelingenWerk Maasdelta, locatie Maassluis, zijn begeleid heeft er niet één inkomen uit werk verworven, zo blijkt uit het vrijdag verschenen jaarverslag van de organisatie. VluchtelingenWerk Maassluis schrijft dat het opstellen van een CV en informatie inwinnen over opleidingen erg moeilijk is voor de nieuwkomers. Wel beschikt de afdeling Maassluis over een Jobcoach ‘om zo mogelijk tot betaald werk te komen’.

VluchtelingenWerk biedt ook eigen cursussen aan op verschillende niveaus. Op nummer één staat de cursus Alfabetisering. Voor mensen die niet eerder hebben geleerd te lezen en schrijven.

Vluchtelingenwerk Omdat het grootste deel van de cliënten van VluchtelingenWerk Maassluis bestaat uit alleenstaande mannen, waarvan de vrouw en eventuele kinderen in een later stadium via gezinshereniging naar Nederland komen, is men halverwege vorig jaar gestart met het infopunt Vreemdelingenwet, bedoeld voor het opstarten van aan gezinshereniging verbonden juridische procedures. In 2014 hebben vijfenvijftig personen één of meerdere keren gebruik gemaakt van deze begeleiding.

Er wordt blijkens het jaarverslag van VluchtelingenWerk Maassluis ingezet op wat wordt omschreven als ‘economische zelfredzaamheid’. Daardoor is het aantal aanvragen voor Bijzondere bijstand onder de cliënten van VluchtelingenWerk in Maassluis van 0,00% naar 16,66 % gestegen. En dankzij de inzet van de maatschappelijke begeleider is het aantal aanvragen van toeslagen bij de Belastingdienst van 0,00% gestegen naar 8,33 %.