Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

ARMOEDEBESTRIJDING VLAARDINGEN OP AGENDA

VLAARDINGEN- Vrijwel direct na het zomerreces spreekt de gemeenteraad van Vlaardingen over de meest effectieve wijze van armoedebestrijding. De raad heeft inmiddels een rapportage ontvangen over het Armoedebeleid. Op basis van deze rapportage, een nog te ontvangen voorstel voor een nieuw regionaal armoedebeleid van Stroomopwaarts en een rapport van de Rekenkamer zal op 5 september de brede discussie plaatsvinden.

Volgens het CBS lopen huishoudens kans op armoede met een inkomen per maand van circa 1.040 euro (alleenstaande), 1.380 euro (alleenstaande met één kind) en 1.960 euro (paar met twee kinderen) per maand.

Het Kenniscentrum van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen, Schiedam (MVS) omschrijft armoede in het rapport Armoede in de MVS-gemeenten als ‘een huishoudensinkomen van maximaal 110% van de bijstandsnorm; Gebruik van één of meer armoede- of schuldenvoorzieningen (bijstand, bijzondere bijstand, schuldhulpverlening of de tijdelijke maatregel vrij reizen voor minima); Niet kunnen rondkomen van het eigen inkomen om bijvoorbeeld bijzondere bijstand op te baseren.

In Vlaardingen heeft 13,1% van de huishoudens (dit zijn 7500 mensen) een inkomen onder of gelijk
aan 110% van het sociaal minimum, landelijk is dit 11% (Kenniscentrum MVS, 2019).

De helft van deze huishoudens leeft langdurig in armoede, dit is 6,9% van de Vlaardingse bevolking (oftewel 2300 huishoudens). Landelijk leeft 5,7% van de huishoudens langdurig in armoede (Kenniscentrum MVS, 2019). Bijna 1 op de 6 Vlaardingse kinderen groeit op in armoede, landelijk is dit 1 op de 10 (Kenniscentrum MVS, 2019; SCP, 2018).

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *