Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

ALLEEN SCHATTING DODE VOGELS WINDMOLENS VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- Er valt nauwelijks iets te zeggen over het aantal vogels dat de dood zal vinden door de twee beoogde windturbines bij het voormalige Oeverbos in Vlaardingen. ONS.Vlaardingen heeft geïnformeerd naar exacte cijfers van het aantal te verwachte slachtoffers onder vogels bij beide molens. De gemeente beschikt alleen over de resultaten van radaronderzoek voor vogels, maar deze resultaten zouden niet rechtstreeks te vertalen zijn in aantal slachtoffers.

De radarwaarnemingen hebben op drie avonden plaatsgevonden, waarbij de verzamelde data is uitgewerkt in dichtheden vliegende ganzen en meeuwen door en in de omgeving van het voormalige Oeverbos. Voor de bepaling van het aantal aanvaringsslachtoffers is vervolgens gebruik gemaakt van bestaande kennis over slachtofferaantallen bij windparken in Nederland, België, Duitsland en andere (West-)Europese landen. Op basis van deze kennis, gecombineerd met kennis van de vliegactiviteit van soorten in Vlaardingen, is op basis van deskundigenoordeel het toekomstige aantal slachtoffers in het hele Windpark Oeverwind bepaald.

D66-fractievoorzitter Koen Kegel heeft vorige week tijdens de Raadskamer al laten weten dat de komst van twee extra windturbines in Vlaardingen weliswaar zeer vervelend is voor mensen en dieren die daar last van hebben, maar er zou wel draagvlak voor bestaan. De VVD is uitgesproken enthousiast en ziet plaatsing helemaal zitten. GroenLinks worstelt nog met de afweging groene energie versus dierenwelzijn.

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

3 reacties op “ALLEEN SCHATTING DODE VOGELS WINDMOLENS VLAARDINGEN

 1. Dank u wel voor deze inzichten.

  Maar we hebben het natuurlijk wel over de plaatsing in het leefgebied van: de Ooievaar, Lepelaar, Buizerd, IJsvogel, Kleine Stern, Sperwer, Torenvalk, Groene Specht, Ransuil, Bosuil, Nachtegaal, Zwaluw, Vleermuis…om eens wat plaatselijke soorten te noemen die bij wet streng beschermd worden. Ook trekken voortdurend enorme vluchten migratievogels door dit deltagebied, tot aan de internationaal zeer streng beschermde Kraanvogel(!!!) aan toe.

  Gemeente Vlaardingen weet heel goed dat er heel hoge boetes staan op het moedwillig verdelgen van onze beschermde flora en fauna.

  Geef liever eens een reden? Wat draagt dit bij? Waarom moeten er persé 2 vogelvermalende windmolens verrijzen, pal bovenop de laatste historische boerderijtjes in onze laatste restjes beschermd cultuurlandschap? Dat de plaatselijke VVD hierover “enthousiast” is, vormt echt geen geldige reden.

  Vertel, wie profiteert hier precies van?

 2. degene de de windmolens bouwen en beheren, zij zijn degene die ervan profiteren. Net als de megastallen de gebouwd worden, groot groter grootst en nu moeten deze weer weg…..

 3. Naast het doden van vogels ook nog het volgende. Windmolens zijn geen efficiënte energiebronnen. Welke burger staat stil bij het feit hoeveel het kost om zo’n groot apparaat te produceren, denk aan de productie van metalen. Vervolgens moeten vaak dure procedures worden gevolgd om land en water te onteigenen. Een enorme bak beton moet de grond in om de windmolen stabiel te houden (wat tijdens een flinke storm soms toch niet goed gaat). Dan moet het apparaat geplaatst worden en Tennet zorgt voor de infrastructuur, want er zijn dikke koperkabels nodig voor transport. Bovendien is het in de vroege morgen en avond vaak windstil, wat niet handig als je dan de energie van zonnepanelen nodig hebt en we snel moeten teruggrijpen naar energie uit fossiele brandstoffen om geen uitval te krijgen, maar toch worden flinke rendementen voorgespiegeld door de getallen van piekbelasting te gebruiken. Windmolens moeten onderhouden worden, gaan gemiddeld slechts 15 jaar mee. En wie geeft een eerlijk antwoord op de vraag wat er met oude versleten windmolens gebeurt, alle materialen in eigen land keurig hergebruiken of toch eenvoudiger weer dumpen in landen als Afrika? We zijn op alle fronten goed bezig…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *