Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

AIRBNB’S AANGEVEN BIJ MELDPUNT WOONOVERLAST SCHIEDAM

SCHIEDAM- Bij het meldpunt woonoverlast kunnen Schiedammers nu ook terecht voor het aangeven van vermeende airbnb’s (de online verhuur van privé-accommodaties aan toeristen), om daarmee overlast te bestrijden. Incidentele verhuur ziet de gemeente niet nog niet als problematisch, maar men wil dit wel in beeld hebben voor de logiesbelasting. Het volledig gebruik van een woningen voor tijdelijke verhuur aan toeristen moet wel worden tegengegaan. Dit vanwege de schaarste op de woningmarkt.

De Raad van State heeft eerder bepaald dat de verhuur van een woning, in het kader van toeristisch verblijf, kan worden aangemerkt als onttrekking in de zin van de Huisvestingswet. De verhuurder is dus vergunning plichtig. Voor deze vergunningplicht moeten nog nadere regels worden opgesteld. Recent is er een wetsvoorstel gemaakt voor de wijziging van de Huisvestingswet 2014. Dit om het voor gemeenten mogelijk te maken om onder meer een registratieplicht op te kunnen nemen en beter te kunnen handhaven op toeristische verhuur van woningen. Verwacht wordt dat deze wetswijziging volgend jaar wordt doorgevoerd.

Schiedam wil de wetsherziening afwachten, om vervolgens eigen beleid te maken voor de toeristische verhuur van woningen, zodat goed ingespeeld kan worden op verschillende situaties. Denk hierbij aan het zo nu en dan verhuren van enkele kamers tot het opkopen van een woning om deze volledig te verhuren voor bezoekers.

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *