Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

ADVIESRAAD SAMENLEVINGSZAKEN MAASSLUIS

MAASSLUIS- De Adviesraad Samenlevingszaken vergadert op woensdag 15 april 2015. De bijeenkomst vindt deze keer plaats in “De Hooftzaak”, P.C. Hooftlaan 11B. De vergadering begint om 16.00 uur en is openbaar. Inwoners zijn van harte welkom.

Op de agenda staat onder meer een discussie over signalen die de Adviesraad heeft gekregen tijdens bezoeken die de leden hebben gebracht aan verschillende welzijnsorganisaties. Zo krijgen veel mensen met een beperking ondersteuning bij vervoer. Maar door de recente veranderingen in de zorg is hierover veel onduidelijkheid ontstaan. Ook weten veel mensen nog niet precies wat ze kunnen verwachten bij een “keukentafelgesprek”. Verder blijkt uit deze gesprekken met maatschappelijke organisaties dat er bij veel instellingen behoefte is aan meer vrijwilligers. Tijdens de vergadering komt aan de orde welke ideeën er zijn om hierin verbetering te brengen.

De agenda met toelichting is te vinden op de website van de Adviesraad Samenlevingszaken, via www.adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl.

Inspreken
Niet-leden van de Adviesraad kunnen bij aanvang van de vergadering inspreken op de onderwerpen die op de agenda staan. Tijdens de behandeling van deze onderwerpen tijdens de vergadering kunnen zij niet het woord voeren. Insprekers kunnen niet het woord voeren over personen.