Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

ACTIEGROEPEN TELEURGESTELD IN KOMST TUNNEL VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- Diverse natuur- en bewonersorganisaties zijn zwaar teleurgesteld over het groen licht dat de Raad van State vanmorgen gaf voor aanleg van de Blankenburgtunnel. Een bundeling van Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en de Midden-Delfland Vereniging hadden beroep aangetekend tegen de aanleg van deze snelweg. De Raad van State geeft in haar uitspraak aan dat het besluit om de weg aan te leggen op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen. De groene organisaties zijn erg teleurgesteld, omdat door de aanleg van de zesbaansweg groen, landschap en recreatie van Midden-Delfland ernstig zou worden aangetast.

De organisaties verzetten zich jarenlang fel tegen de aanleg van de snelweg, omdat de Blankenburgtunnel de leefomgeving van omwonenden zou aantasten. Gevreesd wordt voor luchtvervuiling en beschadiging van het landschap van Midden-Delfland. Bovendien doorkruist de snelweg het natuurgebied De Rietputten. Hier leven diverse zeldzame vogelsoorten, zoals de roerdomp en broedt een van de grootste populaties baardmannetjes van West-Nederland. Nu de weg er komt, zullen deze soorten hier vrijwel zeker verdwijnen, denken de actiegroepen. Daarnaast bleek uit een doorrekening die de organisaties in 2016 lieten maken dat het fileprobleem dat de Blankenburgtunnel op moet lossen veel kleiner is dan het ministerie van Infrastructuur & Milieu veronderstelt.

Met de uitspraak van de Raad van State zijn er voor het ministerie van Infrastructuur & Milieu geen verdere juridische barrières van betekenis meer om de weg aan te leggen.

FACEBOOK IS VERANDERD!

Berichten van media en bedrijven worden minder snel op uw Facebooktijdlijn getoond, tenzij u de ‘als eerste weergeven’ optie instelt. Dan blijven de berichten ten alle tijden te zien.

Maar natuurlijk kunt u de site van Webradio Torpedo ook rechtstreeks bezoeken: www.rijnmondnieuws.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *