WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

AANPAK WATER BEATRIXPARK SCHIEDAM

parckhoeve 2SCHIEDAM- In het Beatrixpark is het Hoogheemraadschap Delfland gestart met het uitbaggeren van de waterpartijen. De baggerwerkzaamheden duren nog tot in maart. Aanleiding hiervoor zijn meldingen van hengelsporters over ondiepe plassen door de bagger.

Op de kaart hieronder zijn de baggerplaatsen en de depots aangegeven. De aannemer is gestart in de waterpartij aan de noordkant van het park en werkt naar het zuiden. De bagger wordt verzameld en via leidingen naar de dichtstbijzijnde depots verpompt. De leidingen zorgen voor een tijdelijke stremming van wandelpaden van enige dagen. Hierdoor moeten bezoekers van het park soms een stukje omlopen.

Grasvelden in het Beatrixpark blijven tot het einde van het jaar in gebruik als depot voor de bagger. Als de bagger is opgedroogd verwerkt de gemeente Schiedam dit in het park als ophooggrond.

Heeft u vragen of klachten tijdens de uitvoering, dan kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van het Hoogheemraadschap van Delfland, telefoon (015) 260 8108 of e-mail loket@hhdelfland.nl.

 

Zie ook: Schoten Beatrixpark Schiedam.

Nieuwe brug Beatrixpark Schiedam.

Crowdfunding voor Beatrixpark Schiedam.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *