WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

AANPAK HENNEPKWEKERIJEN VLAARDINGEN BLIJFT ACHTER

VLAARDINGEN- In Vlaardingen zijn vorig jaar negenentwintig hennepkwekerijen ontruimd en acht panden gesloten waar verdovende middelen in het spel waren. Dat is minder dan de doelstelling uit de Meerjarenbegroting 2014 – 2017. Direct bij aanvang van het huidige stadsbestuur in 2014 was het doel om alleen dat jaar al vijftig hennepkwekerijen te ontmantelen.

Over de totaalscore van het aantal opgerolde wietkwekerijen in Vlaardingen is de gemeenteraad afgelopen week geïnformeerd via een memo van het college van B&W. In het schrijven wordt ook melding gemaakt van onder meer het aantal woninginbraken en straatroven. Deze zijn verder teruggedrongen. In het veiligheidsplan voor 2017 zet de gemeente de lijn voort om de high impact delicten verder te laten dalen.

Uit vergelijkingen met andere steden, zowel binnen als buiten de regio, zou blijken dat Vlaardingen qua veiligheid redelijk scoort. Ten opzichte van andere gemeenten is de veiligheidssituatie in de haringstad zelfs verbeterd (in 2012). De inrichting en het beheer van de openbare ruimte, de samenstelling van het woningbestand, de sociale cohesie in de buurten, de aanwezigheid van de politie en handhavers, het zijn allemaal zaken die het gevoel van veiligheid van de Vlaardingers beïnvloeden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *