Rijnmond Nieuws
RijnmondNieuws.com
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

CONTAINERWONINGEN VLAARDINGEN DEFINITIEF

VLAARDINGEN- Vanmiddag heeft het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen ingestemd met de komst van 320 tijdelijke woningen op het voormalige terrein van Unilever (District U) aan de Olivier van Noortlaan. De ontwerp omgevingsvergunning hiervoor wordt ter visie gelegd. Ieder die dit wil, kan vanaf volgende week bezwaar maken. Van de 320 tijdelijke woningen zijn er maximaal 30 bedoeld voor vluchtelingen en voormalig daklozen. Het gaat dan om begeleid wonen voor mensen die uitstromen na een verblijf in De Elementen. Officieel zijn de voornaamste doelgroepen studenten, jongeren en starters.

De ontwerp omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kan vanaf 25 juni gedurende zes weken worden geraadpleegd via www.ruimtelijkeplannen.nl. Als er geen zienswijzen worden ingediend die leiden tot aanpassingen, kan de vergunning worden verleend.

Om bezwaarmakers tegen de containerwoningen op het voormalige Unileverterrein voor te zijn heeft het gemeentebestuur vorige jaar gekozen voor het zo snel mogelijk doorlopen van een reguliere afwijkingsprocedure. Burgemeester en wethouders vrezen bezwaren vanuit de omgeving. De gemeente en de ontwikkelaar zijn gebaat bij een proces waarbij in ieder geval de gevolgde Ruimtelijke Ordening-procedure geen discussie oplevert.

Het onderbrengen van vluchtelingen in Vlaardingse containerwoningen is goed voor hun integratie. Wethouder Ivana Somers (Leefbaar) liet dat in september weten tijdens een raadscommissie.
Er is landelijk een groot woningtekort, zo ook in Vlaardingen en omgeving. De gemeente zoekt naar verschillende manieren om dit op te lossen. Wethouder Ivana Somers (Leefbaar): “Tijdelijke woningen bieden voor bepaalde doelgroepen een goede oplossing, zoals starters en studenten. De gemeente heeft ingestemd om mee te werken met de komst van 320 tijdelijke woningen in District U, maar wel onder bepaalde voorwaarden, zoals goed sociaal beheer en specifieke doelgroepen. Het gaat hierbij niet om het huisvesten van arbeidsmigranten.”

Het beheer van de tijdelijke woningen wordt verzorgd door Gapph. Naast het beheren van de woningen zelf, zorgen zij ook voor sociaal beheer. Het doel is om een prettige leefomgeving te creëren voor de nieuwe bewoners en een prettige leefomgeving te behouden voor bestaande bewoners in de buurt. Gapph treedt actief op om overlast tegen te gaan en verzorgt initiatieven om het buurtgevoel tussen nieuwe en bestaande bewoners te versterken.

De tijdelijke woningen worden na de zomer opgeknapt en verplaatst van de opslaglocatie naar de definitieve plek. Om de benodigde ruimte te creëren, worden twee gebouwen op het terrein van District U (deels) gesloopt. Deze sloopwerkzaamheden starten binnen enkele weken. De directe omgeving is hier al over geïnformeerd.

De komst van de tijdelijke woningen is een nieuwe stap in de ontwikkeling van District U. De komende jaren transformeert dit gebied tot een nieuw woon-werk cluster aan de Maas. Op de website www.district-u.nl staat alle belangrijke informatie over het project. Hier is het ook mogelijk om in te schrijven voor een digitale nieuwsbrief.

3 reacties op “CONTAINERWONINGEN VLAARDINGEN DEFINITIEF

 1. Ben heel blij dat ik in die buurt geen nieuwe woning heb gekocht.
  Binnenkort staan die woningen onder water, niks geen overwaarde.
  Het verhaaltje dat het een prettige leefomgeving moet worden, geloof ik wel.
  Dit gaat gelden voor de containerflodders, beslist niet voor de bewoners van de nieuwe wijk.
  Volgens de gemeente gaat het om een 30 tal containers voor vluchtelingen en voormalig daklozen, dus nog geen 10% van het geheel.
  Praat je toch over een kleine 100 personen.
  Het gaat dan om begeleid wonen voor mensen die uitstromen na een verblijf in De Elementen. Dat verhaal geloof ik niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *