Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

INBOEDEL STADSGEHOORZAAL VLAARDINGEN BLIJFT

VLAARDINGEN- De inboedel van de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen wordt niet verkocht en blijft intact. Dat blijkt uit de antwoorden van het college van burgemeester en wethouders op vragen van de gemeenteraad. Met de beantwoording neemt het college afstand van de uitspraken van directeur Sandra Bruinsma van de Stadsgehoorzaal.

Omdat de Besloten Vennootschap (BV) Stadsgehoorzaal sinds 2013 geen langlopende schulden meer heeft, is er  bij opheffing en vereffening van deze BV geen sprake van de aanvraag van een faillissement en/of de aanwijzing van een curator door een rechter.
Volgens wethouder Arnout Hoekstra gaat de BV Stadsgehoorzaal geen nieuwe verplichtingen aan vanaf half 2015. Sinds 2013 zijn er geen langlopende schulden meer. Er is daarom geen enkele reden dat de BV Stadsgehoorzaal of de aandeelhouders gedwongen worden de inboedel te verkopen. Daarnaast beloofd Hoekstra het personeel van de Stadsgehoorzaal te ondersteunen van werk naar werk.

Indien de gemeenteraad op 6 november de meerjarenbegroting 2015-2018 vaststelt blijft van de subsidie van 750.000 euro per 2016 beschikbaar voor de exploitatie van het gebouw van de Stadsgehoorzaal. Daarnaast zijn in de gemeentebegroting gebouwgebonden budgetten opgenomen voor de Stadsgehoorzaal voor met name onderhoud. Dat budget bedraagt per saldo 150.000 euro. Van de hiermee in totaal beschikbare middelen (900.000 euro) is 682.000 euro voor de huur. Jaarlijks blijft er een bedrag over van 218.000 euro. Dat zou volgens Hoeksta voldoende zijn om het gebouw in stand te houden. Er is bovendien vergevorderd overleg met partijen die voor de programmering zorg willen dragen. Na vaststelling van de begroting kunnen hier verdere afspraken over worden gemaakt.