Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

NOG GEEN BEZWAAR MOGELIJK TEGEN NIEUWBOUW VLAARDINGER-AMBACHT

VLAARDINGEN- Er wordt gewerkt aan een bestemmingsplan voor woningbouw op Plein Emaus (ter hoogte van de Kethelweg) in Vlaardinger-Ambacht. Het doel van het bestemmingsplan is het creëren van een juridisch-planologische basis voor een woongebied met 37 woningen. Het beoogde woningbouwprogramma bestaat uit circa: 16 appartementen, 10 twee-onder-één kap woningen en 1 vrijstaande woning op het noordelijke deel van het plangebied en 2 twee-onder-één kapwoningen en 8 rijtjeswoningen in het zuidelijke deel van het plangebied.

Omdat de herontwikkeling niet in zijn geheel binnen het bestemmingsplan ‘Ambacht’ (vastgesteld op 14 januari 2010) past, wordt dit nieuwe bestemmingsplan voorbereid.

In deze fase worden nog geen stukken ter inzage gelegd en kunnen ook nog geen zienswijzen naar voren worden gebracht. Onafhankelijke instanties worden momenteel nog niet in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over het voornemen. Te zijner tijd zal het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd en zal de mogelijkheid worden geboden om bezwaren bij de gemeenteraad naar voren te brengen.

Voormalig eigenaar Arjan van der Kooij heeft geen moeite met sloop van de voormalige dr. J. Th. De Visserschool op het plein, zo liet hij in 2014 al weten aan Waterweg Actueel. Het beeldbepalende gebouw uit 1926 grenst aan de showroom van zijn verlaten garagebedrijf aan de Kethelweg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *