RijnmondNieuws.com
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

UITHAAL NAAR SCHIEDAMSE VVD OM AZC

SCHIEDAM- ‘Ineens gaat de Schiedamse VVD zich bezighouden met asielzoekers en vluchtelingen. Er zijn verkiezingen in aantocht’. Zo reageert LOS-fractievoorzitter Monique Rotteveel op de kritiek van de liberalen nu burgemeester en wethouders een Azc verwelkomen aan de Buitenhavenweg. Rotteveel: ‘Ze hadden de laatste jaren LOS kunnen steunen, maar niets van dat.’ Haar slogan deze dagen: ‘Schiedamse VVD: de lange arm van Rutte’.

Pogingen van de oppositiepartijen LOS en – in mindere mate – OPS, om te stoppen met de urgentie voor vluchtelingen bij de toewijzing van sociale huurwoningen, zijn tot nu toe altijd door raadsmeerderheden van tafel geveegd.

Een beknopt overzicht:

– 27 juni 2021: Het gemeentebestuur van Schiedam gaat niet in op vragen naar een inrichtingskrediet voor vluchtelingen. De fractie van LOS krijgt wel te horen dat vorig jaar 175.000,- euro is uitgegeven aan de inrichting van woningen voor vluchtelingen.

– 19 juni 2021: Het ontbreekt in de bezuinigingsvoorstellen van het Schiedamse stadsbestuur aan bezuinigingen op de kosten voor vluchtelingen. Rotteveel (LOS) wil daarom weten hoe zaken voor vluchtelingen in Schiedam momenteel geregeld zijn. Rotteveel: ‘De gemeente Schiedam schenkt de kosten van de inrichting voor een woning van de statushouders (vluchtelingen, red.) als gift, waarom geen inrichtingskrediet als lening?’

– 4 februari 2021: De kans is klein dat vluchtelingen in Schiedam worden gehuisvest in containerwoningen. Zoveel wil wethouder Fahid Minhas (VVD) alvast duidelijk maken aan de fracties van de OPS en LOS. De partijen willen een (tijdelijk) einde maken aan de urgentie waarmee vluchtelingen in Schiedam direct een sociale huurwoning krijgen toegewezen.

-28 januari 2021: De OuderenPartij Schiedam (OPS) zal de burgemeester komende dinsdag uitvoerig aan de tand voelen over de huisvesting van vluchtelingen. Aanleiding is de brandbrief van vier regio’s (Drechtsteden, Haaglanden en Rotterdam) aan minister Kajsa Ollongren (D66) en staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (VVD), over de oplopende druk door de verplichte huisvesting van vluchtelingen.

– 27 januari 2021: Vluchtelingen worden in Schiedam binnenkort ondergebracht in tijdelijke huisvesting tussen reguliere sociale woningbouw. Dat maakt wethouder Fahid Minhas (VVD) duidelijk aan raadslid Monique Rotteveel (LOS). De fractie LOS heeft 2 jaar terug al gepleit voor uitsluitend tijdelijke huisvesting van vluchtelingen. Bij voorkeur op een bedrijventerrein. Zo ver wil Minhas nog niet gaan.

– 2 oktober 2020: Het is een zorgwekkend punt dat de urgentie voor vluchtelingen gehandhaafd blijft in de nieuwe Woonvisie van Schiedam. Met die stemverklaring wil de fractie van LOS uiteindelijk wel instemmen met de nieuwe Woonvisie.

– 23 september 2020: De druk op het beperkt aantal sociale huurwoningen in Schiedam zal volgend jaar weer verder toenemen wanneer vluchteling hun urgentie houden. Die voorspelling doet LOS. Wethouder Fahid Minhas (VVD) beweert in reactie daarop dat de urgentie niet kan worden opgegeven. GroenLinks verwijt Rotteveel gebrek aan kennis van zaken.

– 9 februari 2020
: Het Plan van aanpak voor de huisvesting van vluchtelingen in Schiedam wordt op aandringen van LOS vrijgeven, na het afschermen (met zwarte lak) van ‘persoonlijke vermeldingen’. Het plan maakt onder andere meer duidelijk over de huisvesting van vluchtelingen in Schiedamse nieuwbouw. Ook wordt onderzocht of inschrijven op ‘hervestigers’ een mogelijkheid is. Dit gaat om huishoudens die rechtstreeks vanuit het buitenland op uitnodiging naar Nederland komen. Hier kunnen gemeenten zich vrijwillig voor aanmelden.

– 29 januari 2020: De petitie tegen nieuwbouw voor vluchtelingen in Schiedam heeft voor reuring gezorgd in de gemeenteraad. De OPS heeft verzocht de nieuwbouw op Schieveste niet te koppelen aan vluchtelingen. Door de OPS wordt gewezen op de lange wachttijden voor een sociale huurwoning door Schiedamse ingezetenen. De gemeenteraad en het stadsbestuur keren zich gezamenlijk tegen het voorstel van de OPS. De burgemeester vindt dat in het verzoek van de OPS discriminerende elementen zitten.

– 22 Oktober 2019: Er zit beweging in de urgentie van vluchtelingen bij het toewijzen van een sociale huurwoning, maar het gemeentebestuur waarschuwt: ‘Gevolg hiervan zou echter wel zijn dat de gemeenten op een andere manier de wettelijke taakstelling van het Rijk moeten invullen en huisvesting moeten organiseren voor statushouders (vluchtelingen, red.)’. Dit alles wordt tussen de regels door duidelijk uit de beantwoording van vragen van oppositiepartij LOS.

– 27 juni 2019: Een vluchteling in Schiedam krijgt de inrichting voor een woning cadeau. Er is geen spraken van leenbijstand. Het gaat om een gift van goederen ter waarde van 2.100 euro voor een eenpersoons huishouden en 5.600 euro voor een gezin. De bedragen en voorwaarden zijn opgevraagd door oppositiepartij LOS.

– 31 oktober 2018: Vluchtelingen in Schiedam houden recht op directe toewijzing van een sociale huurwoning en daarmee voorrang, samen met overige groepen urgent woningzoekenden. Een voorstel van LOS, om vluchtelingen hun status van urgent woningzoekenden te ontnemen, is door een ruime raadsmeerderheid honend weggestemd.

– 29 oktober 2018: LOS wil dat vluchtelingen in Schiedam niet langer direct een sociale huurwoning krijgen. De partij komt hiervoor met een motie. Rotteveel heeft geïnformeerd naar het kostenplaatje van de huisvesting van die bijna tweehonderd vluchtelingen. De burgemeester verwijst naar oude cijfers. Er volgt geen toezegging aan Rotteveel om op korte termijn actuele cijfers te leveren.

– 21 oktober 2018: Alle acht gevestigde groepen urgent woningzoekenden in Schiedam worden beconcurreerd door vluchtelingen. Dat wordt duidelijk uit beantwoording van vragen van de fractie van LOS naar de voorrangsbehandeling van vluchtelingen.

– 17 oktober 2018: In Schiedam moeten dit jaar in totaal honderdtweeëntachtig vluchtelingen worden gehuisvest. Dat is inclusief het aantal gevallen dat op basis van gezinshereniging het recht heeft om zich ook in Nederland te vestigen. Rotteveel vraagt tijdens de raadscommissie naar het kostenplaatje van de huisvesting van die bijna tweehonderd vluchtelingen. De burgemeester heeft die bedragen niet direct paraat en verwijst naar oude cijfers.

2 reacties op “UITHAAL NAAR SCHIEDAMSE VVD OM AZC

  1. Kijk naar Vlaardingen.. daar is het azc-boot project ook weer verlengd. De nep-vluchtelingen/veilige landers blijven gewoon jaren hier en worden zelden teruggestuurd. Voorrang op huis (en gratis!), uitkeringen etc. De Nederlander wordt gediscrimineerd.

    Ik kan alleen maar hopen dat de mensen dit in hun achterhoofd houden wanneer ze bij de stembus zijn komende Maart 2022.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *