RijnmondNieuws.com
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

ALLES VOOR SCHIEDAM: ZORGEN OM VEILIGHEID IN WEST

SCHIEDAM- De burgemeester heeft wat uit te leggen over het niet langer aanwijzen van Schiedam-West als veiligheidsrisicogebied. De fractie van Alles voor Schiedam (AvS) verzoekt om opheldering tijdens de raadscommissie, maar moet de beantwoording van hun vragen afwachten wegens de afwezigheid van de burgervader. De beantwoording volgt schriftelijk.

Maurice Mannee (AvS): “Preventief fouilleren heeft de afgelopen periode in West geen significante resultaten opgeleverd. Wat verstaan we precies onder significante resultaten? We kunnen ook lezen dat als de situatie verslechtert de mogelijkheid alsnog bestaat om Schiedam-West als veiligheidsrisicogebied aan te wijzen. Wat verstaan we hier onder? Zijn hier bijvoorbeeld concrete indicatoren voor? Tot slot: we maken ons best zorgen over de ontwikkelingen en trends op veiligheidsgebied. Welke plannen, op het vlak van voorlichting, preventie en handhaving, heeft het college in algemene zin om Schiedam uit de top van de genoemde lijstjes te krijgen, waar we al jaren op prijken?”

Bij AvS zijn ze niet ze enthousiast met het schrappen van wijken van de lijst. Mannee: “Alles voor Schiedam is dan ook blij te horen, hoe gek het ook klinkt, dat in de huidige omstandigheden, verschillende wijken als veiligheidsrisicogebied aangemerkt blijven, waardoor we in de gelegenheid zijn en blijven om gericht handelend en preventief op te treden.”

Mannee somt op: “Dat een toename is van zware mishandelingen en de intensiteit van het toegepaste geweld zeer hoog blijft. Dat er spraken is van een stijging van het aantal aangetroffen op vuurwapen gelijkende voorwerpen, welke voor afdreiging geschikt zijn. De verharding van de criminaliteit. Meerdere ontwikkelingen dfie de openbare orde ernstig kunnen verstoren op korte dan wel lange termijn. En de blijvende zorg over het aantal jongeren dat messen bij zich draagt.”

1 reactie op “ALLES VOOR SCHIEDAM: ZORGEN OM VEILIGHEID IN WEST

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.