WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

SCHIEDAM GAAT INTEGRATIEBELEID HERZIEN

SCHIEDAM- Het nieuwe gemeentebestuur van Schiedam (VVD, Denk, PvdA, D66 en PS) moet het integratie­- en inburgeringsbeleid herzien. Dat laten de partijen overduidelijk weten in het gisteren gepresenteerde coalitieakkoord. De herziening moet bovendien wordt uitgevoerd in overleg met de allochtonen die het betreft. De gemeente Schiedam gaat ook weer voorlichting verstrekken in een vreemde taal (‘Wanneer gemeentelijke doelstellingen niet worden behaald, kan meertalige communicatie of communicatie in een vreemde taal van toegevoegde waarde zijn’).

Uit het coalitieakkoord: ‘We blijven inzetten op preventief en aselect fouilleren, maar bouwen ook waarborgen in om etnisch profileren tegen te gaan. Wij vertrouwen onze politieagenten, maar nemen signalen omtrent ongelijke behandeling uit de stad ook serieus. De gemeente Schiedam toont meer betrokkenheid bij het programma Politie voor Iedereen en prioriteert deze aanpak.’
Volgens de partijen heeft Schiedam op dit moment nog geen antidiscriminatiebeleid. De coalitiepartijen verlangen van het nieuwe stadsbestuur daarom een Actieplan Aanpak Discriminatie, met aandacht voor onder andere de woning- en arbeidsmarkt. De coalitiepartijen menen ook dat er expliciet aandacht moet worden besteed aan ‘ons migratie­, koloniaal­ en slavernijverleden’. Dit in samenwerking met scholen. De gemeente Schiedam moet ook door blijven gaan met een bestuurlijke afvaardiging aan de Keti Koti herdenking. (Onderzoek heeft in 2018 al aangetoond dat Schiedam geen rol van betekenis heeft gespeeld in de slavenhandel door de Nederlandse elite).

In de buurtraadpleging over betaald parkeren wordt de open vraag opgenomen óf, en zo ja op welke twee extra feestdagen gratis parkeren mogelijk moet zijn in Schiedam. Geopperd worden: Keti Koti, Ramadanfeest, Bevrijdingsdag, Sinterklaas of Holi­Phagwa. In ruil voor deze twee dagen, vervalt het huidige gratis parkeren op de vrijdag na Hemelvaart.

Ook de eeuwige grafrust (voor moslims) is in het coalitieakkoord opgenomen.

4 reacties op “SCHIEDAM GAAT INTEGRATIEBELEID HERZIEN

  1. Gratis parkeren op Keti Koti en bevrijdingsdag. Dat zijn historische feiten. Die andere feesten zijn puur fantasie.

  2. Dit gebeurt er dus wanneer je VVD stemt. Je krijgt er DENK en een zooi linkse partijen bij kado. Deze zelfingenomen kliek is er van “overtuigd” dat ze “goed” doen. Er is echt meer dan voldoende gewaarschuwd, maar die mensen werden destijds nog als wappies, extreem rechts en complotdenkers bestempeld.

    1. ‘Niets mis mee’? Werkelijk? Kijk eens om je heen dan. Nee het maakt niet eens meer uit waar je woont. Gewoon kijken. Opserveren. Meer zeg ik niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *