Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

6 MILJOEN VOOR AANPAK KRUISPUNTEN MARATHONWEG VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- Voor de aanpak van de Marathonweg in Vlaardingen is 6,05 miljoen euro beschikbaar. De reconstructie van de weg zal vooral bestaan uit de aanpak van de kruispunten bij de Westlandseweg/A20, Floris de Vijfdelaan/Billitonlaan, Marnixlaan en de fietsoversteek bij de Zuidbuurtseweg.

De kruispunten met de Westlandseweg/A20 en Floris de Vijfdelaan/Billitonlaan blijven met verkeerslichten geregeld. De kruispunten en de verkeerslichtenregelingen worden wel aangepast en geoptimaliseerd, om de verkeersafwikkeling vlotter te laten verlopen. Hierdoor zullen minder wachtrijen ontstaan. Bij de aansluiting met de A20 is er een raakvlak met Rijkswaterstaat en het project Blankenburgverbinding. Het definitief ontwerp van dit kruispunt is afhankelijk van de uitkomsten van overleg met Rijkswaterstaat. Met hen is de gemeente in gesprek over het aanpassen van de op- en afritten van de A20 als oplossing voor de verkeersstagnatie die rondom dit kruispunt optreedt.

Het kruispunt met de Marnixlaan is momenteel een voorrangskruispunt zonder verkeerslichten. In het ontwerp is op dit kruispunt een verkeerslichtenregeling opgenomen, om de doorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren. Verder wordt de fiets- en voetgangersoversteek ter hoogte van de Zuidbuurtseweg verbeterd door toepassing van een middeneiland.

Op de Marathonweg tussen de Marnixlaan en de Westlandseweg wordt, met uitzondering van de kruispunten en bochten, geluidsreducerend asfalt aangebracht. Ten zuiden van de Marnixlaan ligt al geluidsreducerend asfalt.

In de beschikbare 6,05 miljoen euro zit ook de toegezegde subsidie van 1,85 miljoen euro vanuit de MRDH. Daarnaast is 800.000 euro beschikbaar voor het realiseren van geluidsreducerend asfalt, in het kader van het Kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding. Voor de fietsoversteek Zuidbuurtseweg is 50.000 euro beschikbaar vanuit de subsidieregeling ‘Investeringsimpuls verkeersveiligheid’ van het Rijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *