Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

6 MAANDEN VERTRAGING BOUW SCHIEVESTE SCHIEDAM

SCHIEDAM- De bouw van de nieuwe woonwijk tussen de A20 en station Schiedam Centrum heeft te maken met een vertraging. ‘Voor bouwvlak A zal er een vertraging ontstaan van circa half jaar’. Dat krijgt het AOV in de Schiedamse gemeenteraad te horen wanneer de fractie informeert naar de voortgang. Raadslid Christien Bruggeman (AOV): ‘Er zijn door diverse bedrijven bezwaren/zienswijzen ingediend tegen de bouw van Schieveste. Wat zijn de financiële consequenties en is het plan nog wel financieel sluitend?’

Volgens het stadsbestuur veroorzaken de beroepschriften vooralsnog geen vertraging voor de geplande einddatum van het hele plan Schieveste. Ontkend wordt dat een en ander inmiddels financiële consequenties heeft.

De Ontwikkelcombinatie Schieveste heeft de ambitie om aan de Parallelweg in Oost circa drieënhalfduizend woningen te bouwen. De woningen komen in woontorens. Afgelopen december werd bekend dat nog niet alle grond waarop de woontorens worden gebouwd al in handen is van de gemeente. Vooralsnog verwacht de gemeente dat de eigenaar deze grond aan de gemeente zal verkopen. De meeste gronden zijn al in eigendom van de Gemeente Schiedam en voor zover de gemeente hier nog geen eigenaar van is, wordt er rekening gehouden met een ‘actieve verwerving’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *