Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

VLAARDINGEN WIL GEEN SCHENDING PRIVACY BIJSTANDONTVANGERS

VLAARDINGEN- Het gemeentebestuur van Vlaardingen zal zich beraden over de samenwerking met het Inlichtingenbureau (IB) indien regels rond de privacy worden geschonden. Dit zal ook consequenties hebben voor de wijze van dataverwerking zoals dit nu plaatsvindt, zo krijgt D66 te horen in antwoord op schriftelijke vragen.

Het stadsbestuur geeft in haar antwoorden aan dat de gemeente verplicht is om inwoners die een uitkering aanvragen te toetsen op inkomen en bezit van roerende en onroerende goederen. Stroomopwaarts maakt voor die toetsing gebruik van gegevens van het Inlichtingenbureau.  Deze gegevens zijn afkomstig van alle overheidsinstanties, waaronder de belastingdienst.
 
Stroomopwaarts ontvangt gegevens over bijvoorbeeld autobezit, studiefinanciering en inkomsten uit arbeid. Daarmee kan worden gecontroleerd of de vermogensgrens wordt overschreden en of aan de inlichtingenplicht van inwoners wordt voldaan. Inwoners zijn namelijk verplicht bij het aanvragen van een uitkering een heleboel informatie te geven. 
 
Stroomopwaarts is bekend met de kritische houding van de Autoriteit Persoonsgevens vanwege mogelijke privacyschending door het Inlichtingenbureau bij het verwerken van gegevens van inwoners. Als blijkt dat dit inderdaad het geval is, dan zal Stroomopwaarts de betreffende inwoners daarover informeren en  haar excuses aanbieden.

Zowel de gemeente als Stroomopwaarts hebben een Functionaris Gegevensbescherming en Security Officer (C ISO) aangesteld om er op toe te zien dat de omgang met privacygevoelige gegevens conform wet- en regelgeving geborgd wordt. De verwerking van persoonsgegevens wordt hiermee uitgevoerd volgens de richtlijnen en eisen van onder anderen de AVG. Daarboven worden gegevens adequaat beveiligd met beveiligingsmaatregelen conform de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (B10).

Vlaardingen is op de hoogte van de vrees van de Autoriteit Persoonsgegevens als het gaat om de verwerking van al deze data door het Inlichtingenbureau. Het gemeentebestuur heeft daarbij begrepen dat de Autoriteit Persoonsgegevens het dringende verzoek aan het IB heeft gedaan om op te helderen hoe zij met gegevens van burgers omgaan.

1 reactie op “VLAARDINGEN WIL GEEN SCHENDING PRIVACY BIJSTANDONTVANGERS

  1. Ik wil wél schending van de privacy van bijstandtrekkers, vooral van diegenen die onroerend goed bezitten in het buitenland. Dan zien we tenminste voor welke profiteurs (buiten het kabinet) we zo hard werken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *