Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

INSTALLATEUR NIET VERANDWOORDELIJK VOOR BRAND SAUNA MAASSLUIS

MAASSLUIS- De eigenaar van sportschool Fitline aan de Govert van Wijnkade in Maassluis heeft het proces verloren tegen de installateur en de verkoper van een saunakachel. Door het niet plaatsen van het bijbehorend hitteschild op de kachel is twee dagen na de installatie, op zondagmiddag 18 februari 2018, brand uitgebroken in de damessauna, maar de montage beantwoordde aan de koopovereenkomst en er is geen sprake van onrechtmatig handelen. De vorderingen in de hoofd- en vrijwaringszaak is daarom afgewezen.

Uit onderzoek blijkt dat wanneer de kachel volgens voorschrift geplaatst wordt, inclusief het hitteschild, de temperatuur op de achterwand van de sauna niet meer dan 91° bedraagt. Verder blijkt dat het plaatsen van een bakje met stenen boven de kachel een duidelijke negatieve invloed heeft op de heteluchtstroom langs de wand. De temperatuur op de wand kan dan oplopen tot 117°C. Bij een temperatuur op de houten achterwand van meer dan 90 °C is de kans op het ontstaan van brand groter dan bij een temperatuur van minder dan 90 °C.

De rechtbank stelt vast dat de installateur de overeenkomst heeft uitgevoerd zoals afgesproken. Hij heeft de kachels opgehangen op de plaats van de oude kachels en de elektrische aansluiting daarvan verzorgd en gecontroleerd of de aansluiting functioneerde. Daarna heeft hij zich afgemeld bij de balie van Fitline en is hij vertrokken, waarna Fitline de kachels in gebruik heeft genomen. De juridische betekenis hiervan is, dat het werk (stilzwijgend) is aanvaard en daarmee opgeleverd en de installateur daarmee is ontslagen van aansprakelijkheid.

De rechter is van mening dat van Fitline mag worden verwacht dat zij zich bewust is van het belang van een goede en veilige werking van de sauna(kachel) en dat zij zich (tot op zekere hoogte) zou hebben verdiept in de voorschriften voor veilig gebruik van die kachels. Het had haar dan ook moeten opvallen dat het hitteschild, dat zich nog in de oude, achtergelaten verpakking bevond, niet op de kachels was geplaatst. Dit brengt met zich mee dat de monteur niet aansprakelijk is wegens het niet monteren van het hitteschild.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *