WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

GEEN HOGER BEROEP NA UITSPRAAK WARMTESTATION SCHIEDAM

SCHIEDAM- Er komt geen hoger beroep van Milieudefensie en de Poldervaartvereniging nu de rechter hun bezwaren heeft verworpen tegen de bouw van het warmtestation in de Groenoordstraat te Schiedam. De vergunning voor de bouw is nu definitief. De gemeente laat dat weten in voortgangsrapportage nummer 6 van Nieuwe Energie voor Groenoord.

De gemeente heeft, volgens de rechter, voldoende onderbouwd waarom de door eisers aangedragen alternatieve locatie voor het warmtestation niet geschikt is. Afwijking van het gemeentelijke beleid voor de bescherming van de Poldervaartzone is in dit geval op grond van een belangenafweging gerechtvaardigd.

De rechtbank ziet ook geen grond voor de verwachting dat het gebruik van het warmtenet, dat gebruik maakt van de restwarmte van afvalverbranding in bestaande installaties, tot gevolg zal hebben dat de afvalverbranding van AVR langer of in grotere mate in stand zal worden gehouden dan volgens het beleid uit het Klimaatakkoord gewenst is. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *