WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

AANPASSINGEN STATION SCHIEDAM CENTRUM

SCHIEDAM- De  uitbreiding van het spoor tussen Den Haag en Rotterdam heeft gevolgen voor de situatie op station Schiedam Centrum, meldt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, in het gewijzigde tracébesluit, dat vanaf vandaag ter inzage ligt.

Op het Schiedamse station worden twee bestaande sporen opnieuw in gebruik genomen. Hierdoor kunnen intercity’s in Schiedam blijven stoppen en blijft de rechtstreekse verbinding tussen Schiedam en Amsterdam in stand. Hiervoor worden perrons verlengd en zijn aanpassingen nodig in de sporenlayout, zoals aansluitingen en wissels. Ook moet een railinzetplaats worden opgeschoven.

Om meer treinen te kunnen laten rijden tussen Den Haag en Rotterdam, wordt het spoor verdubbeld tussen Rijswijk en Delft Zuid (nu Delft Campus). Hiervoor is in 2016 het tracébesluit vastgesteld, en de werkzaamheden voor de uitvoering daarvan zijn inmiddels gestart. Na de vaststelling van het tracébesluit in 2016 zijn er veranderingen ontstaan in het beoogde gebruik van het traject Rijswijk – Rotterdam door treinverkeer en het daarvoor benodigde fysieke en ruimtelijke ontwerp. Hiervoor zijn enkele beperkte aanpassingen van het tracébesluit uit 2016 nodig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *