Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

‘LEDEN’ BESCHULDIGEN DENK-FRACTIEVOORZITTER SCHIEDAM

SCHIEDAM- Opnieuw wordt de integriteit van Doğukan Ergin, fractievoorzitter van Denk Schiedam, in twijfel getrokken door een anonieme bron. Een zekere ‘Jelle Janssen’ beweert in een mail, namens ‘de leden van Denk’, dat er zou zijn gerommeld met het financieel jaarverslag om het door Ergin opgericht adviesbureau ‘Ergin’s Solution’ te bevoordelen.

In een reactie laat Ergin weten dat de aantijging dezelfde is die hem in december ook al is aangewreven. Ergin: ‘Je vraagt wat ik vind van een lap tekst vol verzinsels: onzin. Net zoals vele miljoenen Nederlanders werk ik om brood op de plank te krijgen en onderhoud ik mijn gezin. Daarbij verdien ik inderdaad geld en werk ik naast mijn raadslidmaatschap ook voor DENK, waar ik overigens nooit een geheim van heb gemaakt.’

De volledige mail, namens de ‘bezorgde leden van Denk’:

‘Het bestuur van DENK heeft in strijd met de statuten en het verenigingsrecht gehandeld door de algemene ledenvergadering, het hoogste gezag van de vereniging, te passeren. Op 24 april 2021 vond er in Rotterdam een algemene ledenvergadering plaats waarbij onder meer het financieel jaarverslag 2020 ter goedkeuring is voorgelegd aan de leden (https://www.bewegingdenk.nl/agendastukken-algemene-ledenvergadering-24-april-2021/). Door middel van stemming door leden zijn al deze stukken tijdens de alv vastgesteld.

Gebleken is dat het bestuur van DENK het financieel jaarverslag van 2020 na de alv van 24 april 2021 heeft aangepast zonder dit voor te leggen aan de leden. Het financieel jaarverslag dat het bestuur van DENK heeft laten goedkeuren door de accountant en bij het ministerie is ingediend wijkt op meerdere punten af (https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/jaarverslagen/2021/11/03/financiele-verslagen-politieke-partijen-over-2020-van-politieke-partijen/DENK.pdf). In het later aangepaste financieel jaarverslag is de bestedingstermijn verlengd tot en met het eerste kwartaal van 2021. Dit is gebeurd na een beslissing van het ministerie (punt 2.2. financieel jaarverslag). De leden zijn niet geïnformeerd over de verlenging van deze bestedingsruimte en weten dus niets af van onder meer de uitgaven van de vereniging DENK in het eerste kwartaal van 2021. Ook op de recente alv van 18 december 2021 is het aangepaste financieel jaarverslag niet aan de leden voorgelegd (https://www.bewegingdenk.nl/agendastukken-alv-18-december-2021/).

Wat opvalt is dat DENK in het eerste kwartaal een schuld is aangegaan van 54.147,50 euro. Dit bedrag is besteed aan Ergin’s solution van Dogukan Ergin. Dit bedrijf is verantwoordelijk voor de DENK Academy (het opleidingsinstituut van DENK). Het geld zou volgens het financieel jaarverslag zijn besteed aan de ‘begeleiding van politieke ambtsdragers’. Meerdere leden zijn hier vol verbazing over omdat in het eerste kwartaal van 2021 helemaal geen politieke ambtsdragers door de DENK Academy (de heer Ergin) zijn begeleid. De DENK Academy heeft alleen kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen getraind en dit vond vanaf de zomer van 2021 plaats. Het traject bij de Academy speelde een grote rol bij de beoordeling van de kandidaat gemeenteraadsleden. De schuld van 54.147,50 euro kan dus niet verklaard worden.

Saillant detail is dat de heer Ergin jarenlang de persoonlijke assistent is geweest van Tunahan Kuzu en momenteel de ambtelijk-secretaris is van de Tweede Kamerfractie van DENK. Dit toont aan dat er een verwevenheid is tussen de Tweede Kamerfractie en de vereniging van DENK, hetgeen een ongezonde situatie is voor de partij. Naast zijn werkzaamheden voor de Tweede Kamerfractie en de DENK Academy is de heer Ergin ook nog eens fractievoorzitter van DENK Schiedam. Hij heeft in 2021 met al deze werkzaamheden ongeveer 114.00 euro aan inkomsten via DENK gegenereerd. Daar zijn de inkomsten vanuit de Academy vanaf het tweede kwartaal van 2021 niet bij opgeteld. Als klap op de vuurpijl is hij recentelijk ook nog eens benoemd als DENK campagneleider voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Binnen DENK heeft dit tot ongenoegen geleid onder leden en vrijwilligers die zich dag en nacht in weer en wind onbezoldigd inzetten voor de partij. Tijdens de alv van 6 juni 2020 is een motie aangenomen waarin is opgeroepen om juist een einde te maken aan dit soort ’’dubbele petten’’ binnen DENK. Het bestuur laat hiermee zien geen gehoor te geven aan de oproep van de leden en dat betreuren wij.

Wij, bezorgde leden van DENK, maken ons zorgen over de misstanden binnen onze partij. De leden worden gepasseerd, er is sprake van verwevenheid tussen de fractie en de vereniging en er worden onverklaarbare uitgaven gedaan waarover leden niet worden geïnformeerd. Er is geen ruimte binnen DENK om dit bespreekbaar te maken omdat er een angstcultuur heerst. Kritische leden worden door middel van juridische acties zoals royement monddood gemaakt’, aldus de schrijver van de mail.

1 reactie op “‘LEDEN’ BESCHULDIGEN DENK-FRACTIEVOORZITTER SCHIEDAM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *