Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

ONTWIKKELAAR SLOOT BESTE DEAL VAN NEDERLAND IN SCHIEDAM

SCHIEDAM- ‘Er is geen sprake van enig verband tussen geheimhouding en de opbrengst van een transactie’, benadrukt een woordvoerder van de gemeente Schiedam bij de beantwoording van vragen naar de bedenkelijke grondverkoop aan de ‘s-Gravelandseweg (onder het oude kantoor van de DCMR). Duidelijk wordt dat de geheime stukken rond die verkoop wel een belangrijk punt zijn voor de gemeente.

Zonder dat wordt gevraagd naar iets wat betrekking heeft op de geheimhouding steekt de woordvoerder van de gemeente – op eigen initiatief – van wal: “De transacties van de gemeente worden altijd zorgvuldig voorbereid en gecontroleerd. Er is geen sprake van enig verband tussen geheimhouding en de opbrengst van een transactie. Zeker de conclusie dat geheimhouding negatief uitpakt voor de gemeente mist elke grond.” (Opmerkelijk, want dat is ook nooit beweerd, red). De woordvoerder vervolgt: “Het is gebruikelijk dat geheimhouding wordt gelegd op de financiële aspecten van verkopen. Dit gebeurt om de positie van de gemeente in (andere) onderhandelingen niet te schaden, maar evenzeer in verband met de financiële belangen van de wederpartij. Overigens is de gemeente zich ervan bewust dat de uiteindelijke verkoopprijs altijd in de openbare registers (kadaster) is na te lezen. Vaak staan er ook andere afspraken in overeenkomsten, die niet openbaar hoeven te worden gemaakt, eveneens in het belang van de gemeente en haar wederpartij.”

De afgelopen dagen is op basis van die stukken van het Kadaster goed onderbouwd aangegeven dat de verkoopprijs veel te laag is. De gemeente is daardoor 3,5 tot 6 miljoen euro misgelopen.

De woordvoerder komt vervolgens niet met argumenten waarom de waarde wel goed zou zijn vastgesteld op 250 euro per m2. Willekeurige Schiedammers die hun stukje erfpachtgrond willen kopen onder hun woning betalen al snel meer dan 500 euro per m2.

Wel laat de woordvoerder weten dat de grondwaarde residueel wordt berekend aan de hand van de opbrengsten minus de stichtingskosten van de vastgoedontwikkeling. Dat zou betekenen dat de opbrengst voor de projectontwikkelaar (alle WOZ waarden van de 330 nieuwe appartementen bij elkaar opgeteld) minus de aankoop en verbouwingskosten slechts 650.938,00 euro zouden zijn. Ook hier ontbreekt elke onderbouwing.

CONCLUSIE: Uit alles blijkt dat projectontwikkelaar V16 BV de beste deal van Nederland in Schiedam gesloten heeft, omdat het stadsbestuur er alles aan gelegen was snel te scoren met 330 woningen. Daarbij maakt het niet uit wat het de Schiedamse burgers kost.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *