Rijnmond Nieuws
RijnmondNieuws.com
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

WATERKERING ALS OPLOSSING VOOR HUIZEN IN RIVIERZONE VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- Met een waterkering moet de toekomstige woningbouw in de Vlaardingse rivierzone worden beschermd tegen hoogwater. Ook krijgen de panden een vloerhoogte van minimaal NAP +3,70 meter. Door het realiseren van de waterkering ter bescherming van de openbare ruimte worden ook de bouwwerken, waaronder het erfgoed, gelegen achter de waterkering grotendeels beschermd tegen overstroming. Dat alles staat in het raadsmemo ‘Hoogwateroplossing en ruimtelijke inrichting KW-haven’.

De Veiligheidsregio Rotterdam stelt als harde voorwaarde dat toevoeging van woningen, met geplande woningbouwontwikkelingen binnen het programma Rivierzone en mogelijke herontwikkeling van bestaande panden, alleen mag plaatsvinden als de kades (en daarmee de woningen) ook bij hoogwater berijdbaar en bereikbaar zijn. Om deze redenen komt de gemeente met een hoogwateroplossing.

Sinds jaar en dag lopen de kades rond de Koningin Wilhelminahaven (hierna: KW-haven) en Buitenhaven bij hoogwater over. Dit gebeurt echter steeds frequenter en dit leidt tot aantasting en verpaupering van een deel van het aanwezige erfgoed.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *