Rijnmond Nieuws
RijnmondNieuws.com
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

VERBOD BROM- EN SNORFIETSEN HOOGSTRAAT SCHIEDAM

SCHIEDAM- De Schiedamse Hoogstraat is door burgemeester en wethouders nu officieel aangeduid als voetgangersgebied. Het rijden met en het gebruik van fietsen wordt toegestaan, maar het rijden op brom- en snorfietsen wordt verboden. Vrachtauto’s voor de bevoorrading van winkels blijft alleen mogelijk binnen venstertijden. Buiten deze venstertijden mogen alleen taxi’s stapvoets over de Hoogstraat rijden. Tussen de Koemarkt en de Korte Kerkstraat wordt voor hem éénrichtingsverkeer ingesteld.

Op de Hoogstraat is tenminste een jaar een proef genomen, waarbij fietsen was toegestaan. Uit waarnemingen en klachten is gebleken, dat ander verkeersdeelnemers, dan fietsers en voetganger, veelvuldig door de winkelgebieden reden, vaak zonder snelheidsaanpassingen. Dit is door de bewoners, ondernemers en bezoekers ervaren als zeer hinderlijk en overlast gevend.

De winkelstraat werd in 2013 opengesteld voor fietsers. Een eerdere evaluatie in 2014 bestond uit een straatenquête en een enquête aan het internetpanel, een peiling onder winkeliers en een inventarisatie van incidenten. Uit dit alles bleek toen dat een ruime meerderheid van de geënquêteerden voorstander is van het toestaan van het fietsen in de binnenstad. Er waren geen meldingen van incidenten bekend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *