RijnmondNieuws.com
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

SCHIEDAM TROTS OP SPENDEREN 1,4 MILJOEN AAN VERMINDEREN CO-2

SCHIEDAM- De Regeling Reductie Energiegebruik (RRE-regeling), met een Rijkssubsidie van 1.462.200,- euro, is door de gemeente succesvol afgerond. Het Servicepunt Woningverbetering heeft met deze regeling verschillende projecten gerealiseerd, waarmee huiseigenaren zijn voorgelicht over energiebesparende maatregelen en zo gestimuleerd zijn om deze maatregelen uit te voeren. Gemeente Schiedam heeft de subsidie voor 13.000 huishoudens aangevraagd en het volledig bedrag van €1.462.200,- toegekend gekregen.

Het doel van de RRE regeling is het verminderen van C02-uitstoot door het toepassen van kleine energiebesparende maatregelen in de woning of het verkrijgen van advies voor grotere verduurzamingsingrepen.

De regeling is in het leven geroepen naar aanleiding van de Klimaatzaak (aangespannen door Urgenda) tegen de Nederlandse Staat op basis van het zogenaamde Parijs-akkoord. ‘Een akkoord dat helemaal geen afdwingbaar verdrag behelst, maar vooral een intentieverklaring is waaraan een groot deel van de wereldbevolking ‘de facto’ helemaal geen boodschap heeft.’ Voor de Rijksoverheid betekende dit vonnis dat een extra inspanning noodzakelijk is om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Eén van de activiteiten die het Rijk heeft ondernomen als onderdeel van de uitvoering van het vonnis is het opzetten van de RRE-regeling.

Van de subsidieregeling heeft ook Energiek Schiedam acht energiecoaches geworven en opgeleid. Het is de wens om in de toekomst meer energiecoaches te vinden die de Schiedammers kunnen helpen met energiebesparing. De OuderenPartij Schiedam (OPS) stelde in april 2019 al eens vast dat toenmalig wethouder Jeroen Ooijevaar (GroenLinks) nadrukkelijk figureerde op de website van Energiek Schiedam. Nadat de OPS hierover schriftelijke vragen stelde aan het gemeentebestuur verdween de link met de wethouder van de site bij Energiek Schiedam.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *