Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

‘MINDER DAKLOZEN VLAARDINGEN DOOR PLICHT TOT BRIEFADRES’

VLAARDINGEN- Om het aantal daklozen en de problematiek rond arbeidsmigranten te verminderen moet de gemeente Vlaardingen de verandering van de Wet Basisregistratie Personen (BRP) aangrijpen, vindt de CU-SGP. De fractie ziet, zeker in complexe situaties, graag extra inspanning, zoals samenwerking met het sociaal domein en maatschappelijke partners.

De christen signaleren problemen als gevolg van het niet verstrekken van een briefadres: één van de oorzaken voor dakloosheid.

Het komt regelmatig voor dat burgers niet zijn ingeschreven in de BRP, of uitgeschreven (dreigen te) worden. Dit kan forse consequenties hebben. Uitsluiting uit de BRP sluit burgers namelijk ook uit van zorg en voorzieningen en kan daarom leiden tot dakloosheid en verdere escalatie van persoonlijke problematiek. Een briefadres kan dat voorkomen en een noodzakelijke eerste stap zijn in het herstel.

Per 1 januari 2022 vindt er daarom een wijziging plaats in de Wet BRP. Deze wijziging houdt in, dat ‘de daarin genoemde bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders (B&W) om ambtshalve een briefadres op te nemen, wordt vervangen door een expliciete wettelijke verplichting.’
Deze wijziging heeft betekenis voor alle gemeenten in Nederland – en niet alleen voor de afdelingen Burgerzaken, waar doorgaans de registratie in de BRP plaatsvindt. Het voorkomen van dakloosheid en het voorkomen van (verdere) escalatie vergt samenwerking tussen verschillende gemeentelijke afdelingen en maatschappelijke partners. Dat zal soms maatwerk vragen. Door maatwerk toe te passen kunnen gemeenten een keten van besluiten en gebeurtenissen voorkomen, en daarmee het ontstaan van dakloosheid verhinderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *