RijnmondNieuws.com
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

BEZWAAR TEGEN WARMTESTATION SCHIEDAM FAALT BIJ RECHTER

SCHIEDAM- Door de gemeente Schiedam is juist gehandeld bij het verstrekken van een Omgevingsvergunning voor het bouwen van het warmtestation in de Groenoordstraat te Schiedam. Een bezwaar, van Milieudefensie en de Poldervaartvereniging, tegen het project is door de Rechtbank Rotterdam van tafel geveegd.

De rechter oordeelt dat het project niet in strijd is met het nationale en gemeentelijke duurzaamheids- en klimaatbeleid. De gemeente heeft geen onjuiste toepassing gegeven aan de wettelijke bepalingen over de milieueffectrapportage door alleen de oprichting en het gebruik van het warmtestation als project te beschouwen in het kader van de mer-beoordeling en niet ook de rest van de warmtenetketen (waaronder een afvalverbrandingsinstallatie en biomassacentrale).

De gemeente heeft, volgens de rechter, ook voldoende onderbouwd waarom de door eisers aangedragen alternatieve locatie voor het warmtestation niet geschikt is. Afwijking van het gemeentelijke beleid voor de bescherming van de Poldervaartzone is in dit geval op grond van een belangenafweging gerechtvaardigd.

De rechtbank ziet ook geen grond voor de verwachting dat het gebruik van het warmtenet, dat gebruik maakt van de restwarmte van afvalverbranding in bestaande installaties, tot gevolg zal hebben dat de afvalverbranding van AVR langer of in grotere mate in stand zal worden gehouden dan volgens het beleid uit het Klimaatakkoord gewenst is. 

Kinderen van de Poldervaartschool hebben vorige week, in het bijzijn van wethouder Frans Hamerslag (PS), de symbolische hendels overgehaald, nodig bij het heien van paal 101 voor het warmtestation in de Groenoordstraat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *