WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

PREVENTIECOACH EN GEZINSSPECIALISTEN TEGEN SCHOOLVERLATERS SCHIEDAM

SCHIEDAM- Op alle MBO-scholen in Schiedam is sinds kort een preventiecoach aanwezig en wordt er intensieve trajectbegeleiding geboden. Daarnaast zijn er gezinsspecialisten vanuit het WijkOndersteuningsTeam aanwezig op iedere school. Dat krijgt de fractie van Alles voor Schiedam te horen wanneer bij het stadsbestuur wordt geïnformeerd naar maatregelen tegen vroegtijdige schoolverlaters.

Naast het jongerenwerk van Yets en Buurtwerk, zet Leerrecht (het voormalige Bureau Leerplicht) zich actief in op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Om de thuissituatie van de jeugd in Schiedam te bevorderen wordt sinds dit jaar ook ingezet op opvoedondersteuning voor ouders van pubers.

Jongeren die het onderwijs verlaten met een startkwalificatie hebben de beste garantie voor een structurele plek op de arbeidsmarkt. Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of een diploma van een opleiding op niveau 2, 3 of 4 van het mbo.

Toch verlaten jongeren het onderwijs voortijdig, zonder startkwalificatie. Zij komen in beeld bij de Regionale Meld- en Coordinatiefunctie (RMC). De RMC-wetgeving maakt het mogelijk deze jongeren in beeld te krijgen en te begeleiden richting een opleiding of een leerwerktraject. De manier waarop RMC dit organiseert verschilt per regio. RMC-trajectbegeleiders werken bijvoorbeeld vanuit de gemeente, een regionaal bureau leerlingzaken, een ROC of een jongerenloket.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *