Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

STROOMOPWAARTS GAAT SCHRIJVEN IN DUIDELIJKE TAAL

MAASSLUIS- Stroomopwaarts wordt – naar eigen zeggen – de eerste uitvoeringsorganisatie die alles schrijft in duidelijke taal, op A2-niveau. De doelstelling is dat eind 2023 alle externe uitingen naar inwoners en ondernemers taalniveau A2 hebben. Dit taalniveau is te begrijpen voor mensen die laaggeletterd zijn.

De komende maanden zet Stroomopwaarts verschillende stappen om het taalgebruik naar de inwoners en ondernemers duidelijker te maken: Waar mogelijk wordt bij de communicatie gebruikgemaakt van beeld en video’s ter ondersteuning en verduidelijking.Er komt een interne campagne om medewerkers bewust te maken van het belang van helder taalgebruik. Acht medewerkers krijgen een training eenvoudig Nederlands en worden daarna opgeleid tot taalcoach voor de rest van de organisatie. Er komt ook een testgroep met inwoners die aangeven hoe zij de brieven graag willen zien. In eerste instantie neemt Stroomopwaarts ongeveer honderd brieven onder de loep. Ze passen deze brieven ook aan. Teams kunnen hiervoor zelf brieven insturen. Stroomopwaarts krijgt bij het project begeleiding van de Direct Duidelijk Brigade en trainingsbureau Taal voor allemaal.

Op 17 maart was de aftrap van het project Duidelijke Taal. Alle medewerkers van Stroomopwaarts waren uitgenodigd voor een online seminar. Hier werden zij bewust gemaakt van het belang van duidelijke taal. Ook de medewerkers van ROGplus waren hierbij aanwezig. Beide organisaties omarmen het gebruik van heldere taal naar de inwoners en trekken hierin samen op. Om hun voornemen te bekrachtigen ondertekenden directeur Nicole van der Wekken van Stroomopwaarts en directeur Anton Genabeek van ROGplus de Direct Duidelijk Deal. “Er is nog veel te doen in de manier waarop we praten en de taal die we gebruiken”, zegt Van der Wekken. “Het schept afstand op het moment dat je de ander niet met taal bereikt. Als we de inwoner die we proberen te helpen niet bereiken, dan hebben we met elkaar een groot probleem. Het mooie van vandaag is dat we veel aandacht kunnen geven aan het belang van heldere taal. Het gaat erom dat je je niet verschuilt achter juridisch jargon en professioneel gedrag dat afstand schept. Hoe begrijpelijk ook allemaal. Het gaat om kwetsbaar durven zijn, durven experimenteren en checken of je boodschap aankomt. Je kunt elkaar daarin helpen. Dat we dit nu samen doen is echt ontzettend tof.”

Het verhogen van de taalvaardigheid in Nederland staat hoog op de agenda van het kabinet. Daarom investeert het kabinet hierin met het programma Direct Duidelijk en de Aanpak laaggeletterdheid. De overheid biedt hulp om laaggeletterdheid aan te pakken. Bijvoorbeeld met financiering aan gemeenten en subsidies aan werkgevers voor het aanbod van opleidingen. Met Direct Duidelijk werken het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Gebruiker Centraal samen aan duidelijke overheidscommunicatie voor iedereen. Ze helpen overheidsorganisaties duidelijker te communiceren. Met het project Duidelijke Taal neemt Stroomopwaarts het voortouw om laaggeletterden echt te kunnen bereiken. “Direct Duidelijk houdt nooit op en het kan altijd beter”, zegt Talissa Oude Bennink van Gebruiker Centraal. “Als ik teksten van mezelf bekijk van bijvoorbeeld een week geleden, dan denk ik ‘dit kan eigenlijk nog beter’. Wees open, durf feedback te geven aan elkaar en durf het ook te ontvangen. Het is geen persoonlijke aanval. Het gaat er echt om het in alle openheid samen beter te doen.”

5 reacties op “STROOMOPWAARTS GAAT SCHRIJVEN IN DUIDELIJKE TAAL

  1. Stroomopwaarts MVS is geen ‘uitvoeringsorganisatie’ maar een door drie rechtspersonen opgericht bedrijf. Stroomopwaarts MVS heeft formeel werkelijk geen enkele bevoegdheid in bestuursrechtelijke zin.

    Net als de voormalge directeur van deze criminele frontstore heeft ook de nieuwe directeur geen ambtelijke status en dus evenmin recht op een vergoeding ingevolge enig amtelijke regeling. Ingevolge voorhanden informatie bedient net als eerder Desiree Cirfs deze directeur zich van een ‘valse schim’ ex art. 326 WvS en als dat anders is dan verneem ik dat graag.

  2. Eerst maar eens in duidelijke taal uitleggen wat de bedoeling is van de akte van oprichting Stroomopwaarts MVS waarbij drie burgemeesters niet nader benoemde louche figuren ‘machtigen’. Behalve deze wettelijk onbestaanbare machtigingen staat er nog wat onbestaanbare meuk in opgetekend, louter ter misleiding om delegatie van bevoegdheden voor te wenden terwijl daarvan geen sprake is of ook maar kan zijn om na commentaar hierop te stellen dat van delegatie inderdaad geen sprake is en bijgevolg Stroomopwaarts MVS dus geen bestuursorgaan in de zin der wet (Wet gemeenschappelijke regelingen) is zoals ook Bureau Berenschot vooraf al vaststelde. Het zelfde Bureau Berenschot stelde nadien vast dat Stroomopwaarts MVS een soort brievenbus bedrijf is waarbij de meeste werknemers nog steeds op hun oude stek bij de gemeentes zitten.

    Wie nu de opgepoetste ‘besluiten’ rond Stroomopwaarts MVS online raadpleegt merkt meteen op dat de erkende nep-delegatie daarin zonder commentaar weer in is opgenomen.

    Het willens en wetens en daarmee het strafbaar opzet druipt er dus vanaf…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *