WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

ZES PARKEERPLAATSEN ALLEEN VOOR ELEKTRISCHE AUTO’S SCHIEDAM-WEST

SCHIEDAM- Aan de Rembrandtlaan in Schiedam-West worden zes parkeerplaatsen aangelegd, exclusief voor elektrisch aangedreven- en hybride auto’s met als doel ‘het opladen’. De parkeervakken komen ter hoogte van huisnummer 7.

Het besluit is genomen, omdat deze auto’s minder emissie zouden uitstoten dan motorvoertuigen die een andere krachtbron en brandstof gebruiken. Volgens de gemeente hebben elektrisch aangedreven- en hybride auto’s een positieve invloed op de leef- en omgevingskwaliteit. Daarnaast wil de gemeente het signaal afgeven, om het gebruik van motorvoertuigen die het milieu minder zouden belasten, te stimuleren.

Tegen de komst van de zes parkeerplaatsen kan iedere belanghebbende op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht de komende 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam, onder vermelding van ‘bezwaarschrift’. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *