WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

‘KIJK NAAR SOCIALE COHESIE TOEWIJZEN HUURWONINGEN VLAARDINGEN’

VLAARDINGEN- Bij het toewijzing van huurwoningen in Vlaardingen moet ook worden gekeken naar de sociale cohesie. Dat schrijft de Huurdersraad van woningcorporatie Waterweg Wonen in het jaarverslag van de verhuurder: ‘Voegt de huurder bijvoorbeeld op sociaal vlak iets toe aan de wijk of heeft deze juist extra zorg nodig?’

Volgens de Huurdersraad zijn er in iedere wijk vragers en dragers. ‘De vragers hebben behoefte aan extra zorg of aandacht’, schrijft de Huurdersraad, ‘terwijl de dragers juist iets kunnen betekenen voor de wijk. Om dat in balans te brengen, pleit de Huurdersraad voor een systeem waar bij toewijzing van huurwoningen ook wordt gekeken naar de sociale cohesie. De Huurdersraad werkt waar mogelijk samen met zorginstanties als het gaat om thema’s als armoedebestrijding, laaggeletterdheid en eenzaamheid.

De Huurdersraad is van mening dat het versterken van de band tussen buren de leefbaarheid en het welzijn binnen de wijken vergroten. Om dit te realiseren, worden initiatieven in de wijken zoveel mogelijk ondersteund. ‘Meedoen’ is hierin de rode draad. De Huurdersraad zet zich in voor versterking van de sociale buurtnetwerken, zodat bewoners, Huurdersraad, bewonerscommissies en contactpersonen elkaar beter kunnen vinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *