Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

‘0,9 % SCHIEDAMMERS WOONT IN WOONWAGEN’

SCHIEDAM- In Schiedam woont 0,9 % van de inwoners in een woonwagen. In Vlaardingen en Maassluis gaat het om 0,3% van alle inwoners. Dat valt te lezen in de Herhaalmeting Woonwagenstandplaatsen in Nederland, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Schiedam en Vlaardingen streven naar uitbreiding van het aantal standplaatsen, waardoor het percentage de komende jaren kan oplopen.

Demissionair minister Kajsa Ollongren (D66) vindt de landelijke cijfers teleurstellend, vooral voor de mensen die al lang op de toewijzing van een standplaats wachten. Ze gaat alle gemeenten stimuleren om de komende tijd stappen te zetten in het realiseren van meer standplaatsen.

De actuele cijfers voor de regio Waterweg Noord:

0,9 % Schiedam, 2 locaties met in totaal 35 standplaatsen

0,3 % Vlaardingen, 1 locatie met in totaal 10 standplaatsen

0,3% Maassluis, 1 locatie met 5 standplaats

Het is niet voor het eerst dat onderzoek gedaan wordt naar woonwagenlocaties en standplaatsen in Nederland. In het najaar van 2000 is door het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) aan de gemeenten gevraagd opgave te doen van het aantal standplaatsen en woonwagens en deze te onderscheiden naar soort eigenaar en eventuele verhuurder.

Om zicht te houden op de ontwikkeling van het aantal standplaatsen in Nederland, liet het ministerie van BZK in 2018 een nieuwe ‘nulmeting’ doen. Hierbij werd de toezegging gedaan om de meting na twee jaar te herhalen

In 2014 is de woonwagencultuur op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland geplaatst. Naar aanleiding van uitspraken van onder meer het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, het College voor de Rechten van de Mens en de Nationale Ombudsman ontwikkelde het Rijk in 2018 samen met gemeenten een visie op standplaatsenbeleid dat in lijn is met het mensenrechtelijk kader voor de culturele identiteit van Roma, Sinti en woonwagenbewoners.

5 reacties op “‘0,9 % SCHIEDAMMERS WOONT IN WOONWAGEN’

 1. nou ik zou zo willen ruilen hoor van woning ….. .. die dingen kun je wel heel mooi maken …
  moet altijd wel lachen …..als ik weer die % ziet ….
  15 % van de verkeers doden komt door alchohol gebruik of door drugs … nou dan is die nuchter rijd dus nog veel gevaarlijken want die vormen samen dus 85% 🙂

 2. Of er heeft onlangs een voorstelbare gigantische leegloop plaatsgevonden in Schiedam,
  of de woonwagens puilen uit met 20 bewoners per standplaats.
  Al met al lijkt 0.9 % vrij onwaarschijnlijk.

  0.9% van 78 730 inwoners (2020 bron: CBS) zijn zo’n 700 standplaatsbewoners

 3. Wel apart dat je mensen die commentaar hebben op woonwagenbewoners vaak een hele zomer in een kerreven aantreft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *