Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

‘MOTORCROSSERS HOEK VAN HOLLAND STOREN BROEDENDE VOGELS’

HOEK VAN HOLLAND- De Oranjeheuvel in Hoek van Holland functioneert al maanden als informele motorcrossbaan. Dit tot schrik van de Partij voor de Dieren (PvdD) in de Rotterdamse gemeenteraad. De partij meent dat de functie van motorcrossbaan zeer problematisch is voor weide- en akkervogels die tijdens het nu lopende broedseizoen afhankelijk zijn van rust in het kunnen voortbrengen van jongen. Sowieso mogen inheemse vogelsoorten tijdens het broeden niet ge- of verstoord worden, zoals bepaald door de Wet natuurbescherming.

Raadslid Ruud van der Velde (PvdD) wil van het Rotterdamse stadsbestuur onder meer weten of het gebruik van de Oranjeheuvel als motorcrossbaan conform het vigerende bestemmingsplan is toegestaan. Van der Velde : ‘Indien nee, hoe handhaaft u op gebruik?’

De afgelopen twee jaar heeft (een deel van) de Oranjeheuvel – een locatie in de Oranjebuitenpolder – dienst gedaan als tijdelijke parkeerplek voor vrachtwagens in verband met een naderende Brexit. De omgevingsvergunning voor het gebruik van de locatie voor deze functie is op 28 maart 2019 verleend en had een geldigheidsduur van twee jaar, dus tot 28 maart 2021.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *