Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

DCMR SCHIEDAM: LUCHTKWALITEIT RIJNMOND AL 2 JAAR GELIJK

SCHIEDAM- De luchtkwaliteit in het Rijnmondgebied is in 2021 vrijwel gelijk aan 2020, blijkt uit het jaarlijkse DCMR rapport ‘Lucht in Cijfers’. De gemeten luchtvervuiling hangt af van de uitstoot en het weer en schommelt daarom van jaar tot jaar.

De luchtkwaliteit in het Rijnmondgebied wordt beoordeeld aan de hand van een aantal stoffen. Voor de meeste van deze stoffen bestaan wettelijke grenswaarden. ‘Echter, er is geen scherpe grens tussen goede en slechte luchtkwaliteit. Ook onder de grenswaarden treden nadelige effecten op voor mensen, de natuur, gewassen en gebouwen’, verkondigt de DCMR.

Vanaf 2009 werken overheden samen om aan de wettelijke grenswaarden te voldoen. Sinds 2020 is dat in Rijnmond het geval. Voor ozon wordt niet voldaan aan de EU-langetermijndoelstelling. Dit vertoont ook amper een trend. De jaarlijkse schommelingen worden vooral veroorzaakt door het weer in de zomer maanden: ‘veel zon is ook veel ozon’. Met de komst van het Schone Lucht Akkoord (SLA) in 2020 wordt ingezet op verdere verbetering van de luchtkwaliteit, ook onder de grenswaarden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *