RijnmondNieuws.com
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

14 KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN IN SCHIEDAM

SCHIEDAM- De uitreiking van de Koninklijke onderscheidingen in Schiedam vond vanmorgen plaats in de foyer van het Theater aan de Schie. Elf inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Drie Schiedammers zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Benoemingen (op alfabetische volgorde)

De heer Boekweit (Kees) De heer Boekweit is actief bij de Stichting Calorische Werktuigen. De hoofddoelstelling van deze stichting is het restaureren en bedrijfsvaardig in stand houden van oude schepen en stoomwerktuigen. De Hercules (bekend van onder andere de jaarlijkse intocht van Sinterklaas in Schiedam en in Vlaardingen) en latere aanwinsten zijn in deze stichting ondergebracht. De heer Boekweit is de drijfveer én voorzitter van deze stichting. Al ruim 40 jaar zet hij zich met zijn niet aflatende kennis, kunde, visie, doorzettingsvermogen en aanstekelijk enthousiasme in voor behoud van het maritieme erfgoed.

De heer Boekweit wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer De Bruin (Jan) De heer De Bruin is al sinds 1980 vele uren per week heel gedreven bezig met zijn werkzaamheden als wedstijdsecretaris bij voetbalvereniging PPSC in Schiedam. Ook voor de Grote- of Sint Janskerk in Schiedam zet hij zich al een aantal jaren met veel enthousiasme in, evenals voor de PKN-gemeente die een van de vaste gebruikers van deze kerk is. De heer De Bruin wordt gezien als een rustige persoon die zonder klagen de hele dag in touw is en altijd bereid onmiddellijk zijn medewerking te verlenen als er een beroep op hem gedaan wordt. Kortom, een echte doener die veel op de achtergrond werkt en tevens van grote waarde is.

De heer De Bruin wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw Cox (Karin) Mevrouw Cox is al bijna 20 jaar de spin in het web bij Stichting Handboekbinden. Met haar inzet houdt zij een oud-ambacht in stand. Ook is zij de rots in de branding bij de organisatie van de jaarlijks Boekkunstbeurs met 125 standhouders. De Stichting Handboekbinden organiseert een jaarlijkse beurs rond het boekambacht; boekbinden, papier, kalligrafie etc., etc.
Aankomende editie van november 2022 was de laatste voor decoranda.

Sinds 2005 is mevrouw Cox ook actief bij Aqualis Rotterdam waar men onder meer zwembadtrainingen, clubduiken, evenementen, bootduiken en clubreizen verzorgt. Mevrouw Cox wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Crama is een bijzonder enthousiast vogelliefhebber. Sinds 1994 tot heden zet hij zich zeer gedreven en vele uren in voor diverse bestuursfuncties bij verschillende vogelverenigingen. Op dit moment is hij bestuurslid bij de Nederlandse Kleurkanarieclub en bij de Vogelvereniging Rijnmond. Hij wordt gezien als een echte ambassadeur van de kanariesport.

De heer Crama wordt benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Geenen (Gerard) Het vrijwilligerswerk heeft doorlopend een rol gespeeld in het leven van de heer Geenen. Tot op de dag van vandaag is hij nog steeds vele uren per week actief als drijvende kracht voor de ouderengym binnen de seniorenvereniging Soos Blauwhuis. Bij zijn activiteiten voor de ouderengym wordt hij altijd bijgestaan door zijn echtgenote. Ook is hij lid van de technische commissie van de VvE de Eendragt, bloeddonor en lid van een stembureau bij verkiezingen. De heer Geenen wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Schinkel (Marius) De heer Schinkel is al 50 jaar actief bij de Ziekenomroep Schiedam (ZOS). Al op z’n 26e is hij begonnen bij deze ZiekenOmroep Schiedam die toen nog met zeer beperkte middelen opereerde. De ziekenomroep heeft veel betekend voor vele inwoners van Schiedam. De ZOS heeft zich ontwikkeld van een traditionele ziekenomroep die in het Schieland ziekenhuis en later het Vlietland ziekenhuis in Schiedam werkzaam was, naar een lokale radio omroep die een groter bereik heeft dan alleen het ziekenhuis. De heer Schinkel wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Sparla (Gerard) De heer Sparla is de drijvende kracht achter ‘het Wenneker’: een prachtig, modern filmhuis in een cultureel erfgoed locatie. Hij is al heel lang bij het Wenneker en de voorloper daarvan betrokken. Al die jaren (bijna 40) is de heer Sparla betrokken geweest bij het filmhuis. Destijds als student nog richtte hij een filmclub op welke zich kon vestigen in de Teerstoof (de voormalige theaterlocatie in Schiedam). Deze filmclub werd het Filmhuis Schiedam. Dat filmhuis werd een begrip in de culturele wereld. Het werd nog professioneler en laagdrempeliger voor een breed publiek. Zodoende werd het filmhuis één van de pijlers waar het nieuwe ‘cultuurverzamelgebouw’ Het Wennekerpand op staat. Want in 2011 werd de filmclub Wenneker Cinema gevestigd in het Wennekerpand dat toen net was omgebouwd van oude distilleerderij tot het nieuwe cultuurcentrum voor Schiedam. Als vrijwillig voorzitter heeft hij zich decennia lang ingespannen. Toen Wenneker Cinema haar huidige vorm kreeg moest alles nog officiëler worden opgebouwd. Sindsdien is decorandus naast directeur (betaald) ook programmeur en coördinator.

Daarnaast geeft hij zijn tijd en expertise (vrijwillig) ook aan andere culturele evenementen in Schiedam, zoals het SuikerZoet filmfestival.

De heer Sparla wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw De Vaal (Anneke) Mevrouw De Vaal is oprichtster (2005) van het koor De Vlaardingse Smarties. In 17 jaar is dat koor uitgegroeid tot een begrip in Vlaardingen en omstreken met een ledenbestand van 70. Ook gedurende de coronacrisis heeft zij zich zeer bekommerd om ‘haar’ koor en koorleden. Het koor is haar lust en haar leven. Veel Schiedammers en Vlaardingers beleven hier, zowel in het koor of als toeschouwer, heel veel plezier aan.

Mevrouw De Vaal wordt benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau.

NB: De Vlaardingse Smarties zullen tijdens de ceremonie een verrassingsoptreden verzorgen.

Mevrouw Verhoeven (Ingrid) Tot voor kort was mevrouw Verhoeven inwoner van Schiedam, inmiddels is zij verhuisd naar buiten de stad. Ook in haar nieuwe gemeente is zij van plan vrijwillig actief te blijven. Dat zit ook in haar bloed, zij is als Schiedammer zeer actief geweest in de stad. Mevrouw Verhoeven ging als kind al met haar beide ouders mee naar de Scouting. Zij is daar uitgegroeid tot de drijvende kracht binnen de Taizé-groep, een van de scoutingverenigingen in Schiedam. Binnen de Stichting VNFG, die zich inzet voor een waardige viering van feest- en gedenkdagen, was zij een schakel tussen bestuur en de inwoners. Maar daar bleef het niet bij, zij zette zich ook als een enthousiast vrijwilliger in voor de afdeling tafeltennis van de Nederlandse Politie Sportbond, de MEVO bazaar van de Grote- of St. Janskerk in Schiedam en zij was voorzitter van de VvE Louis Raemaekersstraat in Schiedam.

Mevrouw Verhoeven wordt benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau.

De heer Over de Vest (Jos) De heer Over de Vest is zeer actief als vrijwilliger ten behoeve van de deelgemeenschap Jacobus en Martinus van de RK parochie in Schiedam en voor Muziekvereniging Sint Radboud. Sinds 1890 is er een goede band tussen de Jacobuskerk en Sint Radboud. Die band wordt versterkt door de inzet waarmee de heer Over de Vest voor beide partijen actief is.

Decorandus is al 40 jaar actief als lector voor de deelgemeente St. Jacobus en Martinus, nu (sinds 2011) onderdeel van RK-parochie De Goede Herder. Daarbij verzorgt de heer Over de Vest sinds 2007 tevens de ledenadministratie, welke met een bestand van 3000 leden aanzienlijk is.

Sinds 1993 is hij onafgebroken redacteur van het verenigingsblad De Bazuin van Muziekvereniging Sint Radboud. Voor deze vereniging heeft hij in de jaren 90 een bestuursfunctie bekleed. Als muzikant vervult hij een zeer actieve rol op het gebied van public relations en het organiseren van concerten e.d.

De heer Over de Vest wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw Vredebregt-van Holst (Leni) Mevrouw Vredebregt is al sinds de oprichting de drijvende kracht achter Het Zimmertje. Het Zimmertje is dé plek in de wijk Groenoord in Schiedam waar (oudere) bewoners kunnen binnenlopen voor gezelligheid, afleiding, plezier en troost. Decoranda zet zich geheel belangeloos met heel haar hart en ziel iedere dag in voor Het Zimmertje.

Het Zimmertje, opgericht in 2007, bestaat inmiddels 16 jaar. Maar ook de jaren daarvoor was mevrouw Vredebregt al actief. Via een lobby bij Schiedamse woningbouwvereniging Woonplus heeft zij destijds een leegstaande woning aan het Louis Zimmermannplein om-niet tot haar beschikking gekregen (aanvankelijk voor de duur van 2 jaar) om ‘iets voor de ouderen in de buurt te gaan doen’. Dit werd Het Zimmertje.

Het is een van de geslaagde bewonersinitiatieven in de stad Schiedam.

Een onderdeel van Het Zimmertje is de Stichting Activiteiten Groenoord. Deze stichting beheert materiaal t.b.v. wijkactiviteiten die voor en door bewoners worden georganiseerd. Een van die activiteiten is bijvoorbeeld het jaarlijkse zomerfeest in Groenoord. Mevrouw Vredebregt is penningmeester van deze stichting. Ook is zij de initiatiefneemster voor het Zimmerkoor waaraan veel bewoners plezier ontlenen.

Mevrouw Leni Vredebregt – van Holst wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Wassenaar (Rob) De heer Wassenaar heeft door de jaren heen veel verschillende bestuursfuncties bekleed. Een aantal functies heeft hij inmiddels afgerond, maar op dit moment is hij nog steeds actief in vier verschillende bestuursfuncties.

Zo is hij al 20 jaar secretaris van Neerlandia, de Landelijke Vereniging van Kantoren voor Vaste Goederen in Nederland. Bij deze belangenvereniging van makelaars, die al sinds 1888 bestaat, is hij actief met het stimuleren en organiseren van activiteiten om de kwaliteit van zijn beroepsgroep te versterken en de onderlinge samenwerking en uitwisseling van ervaring te bevorderen. Het gaat daarbij zowel om activiteiten met een zakelijk, professioneel karakter als om activiteiten waarbij sociale interactie tussen de leden primair is.

Ook is hij vanaf 2005 is als bewoner van de Tuinlaan actief lid van de Belangen- en Bewonersvereniging De Plantage te Schiedam. Van 2006 tot 2012 was hij bestuurslid. Ook in de jaren daarna tot heden is hij als vrijwilliger nauw betrokken bij het plannen en uitvoeren van allerlei activiteiten.

Vrij kort na zijn entree in 2007 bij de Rotaryclub Schiedam is decorandus gestart met een inmiddels lange reeks van activiteiten in commissies en bestuur. In de periode 2016-2018 was hij voorzitter.

Bij de Schiedamsche Sociëteit De Vrijheid 1945 is hij eveneens actief.

Tenslotte is hij in 2010 toegetreden tot het bestuur en vanaf 2012 tot nu voorzitter van de Schiedamse Lawntennis Vereniging (SLV).

De heer Wassenaar wordt benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau.

Bij deze Lintjesregen worden ook twee politici onderscheiden die een grote rol in het gemeentebestuur spelen of hebben gespeeld.

De heer Hamerslag (Frans) De heer Hamerslag is van 2006 t/m 2022 raadslid geweest in de gemeenteraad van Schiedam. Allereerst voor de SP, in 2009 werd dat Fractie Hamerslag waarna hij vervolgens vanaf 2010 voor Progressief Schiedam in de raad zat. Voor die partij is hij momenteel wethouder in Schiedam. Dat betekent dat hij in 2022 afscheid nam als raadslid. Bij het zogenoemde defungeren als raadslid na een periode van meer dan 12 jaar krijgt men een Koninklijke onderscheiding. De heer Hamerslag heeft zelfs 16 jaar in de gemeenteraad gezeten. Hij wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Houtkamp (Marcel) De heer Houtkamp heeft, na inmiddels 44 jaar zeer actief te zijn geweest in de lokale gemeenschap en lokale politiek, afscheid genomen van het bestuurlijke leven. Zijn verdiensten voor de stad zijn bijzonder groot. Hij heeft zich zowel als vrijwilliger, raadslid en als wethouder buitengewoon actief ingezet voor Schiedam.

Zijn kennis en kunde hebben gezorgd voor een kwaliteitsimpuls van zowel raad als college. Schiedam heeft in zijn tijd als bestuurder vele ingrijpende positieve veranderingen doorgemaakt waaraan hij als bestuurder heeft bijgedragen. De heer Houtkamp was raadslid voor D66 van 1990 tot 1998 en van 2002 tot 2014. Daarna was hij wethouder in de periode 2014-2018 om vervolgens in 2021 tot het einde van die bestuursperiode in 2022 een wethouder te vervangen. De heer Houtkamp heeft in 2018 voor zijn verdiensten de Aleidapenning, de hoogste gemeentelijke onderscheiding, ontvangen.

De heer Houtkamp wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

3 reacties op “14 KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN IN SCHIEDAM

 1. “Veertien koninklijke onderscheidingen in Schiedam.”
  En dan mag je er even later achter komen dat meneer Mitchell Esajas van het terroristenclubje Kick Out Zwarte Piet van de extremistisch linkse Halsema in Amsterdam ook een lintje uitgereikt heeft gekregen.

  Op de eerste plaats zou dat voor alle lintjes ontvangers voldoende reden moeten zijn om gelijk op vrijdag terug te gaan naar het stadskantoor om die onderscheiding weer in te leveren. Wie wil er nou op één lijn worden gesteld met een hufter die deel uitmaakt van zo’n maatschappij ontwrichtende club.
  Verder mag duidelijk zijn dat het extremistisch linkse woke gedachtengoed nu werkelijk in álle lagen van onze samenleving én ons bestuur is doorgedrongen. Esajas krijgt zo’n lintje niet zomaar; daar gaat een hele procedure aan vooraf en er is dus kennelijk tot op het hoogste niveau goedkeuring aan gegeven. Mensen, laat dit aub even tot je doordringen. Dit is doodeng.

  1. Wat zagen we zo straks? Tafel Indonesiërs, Molukkers, Groningers of Toeslagenouders die Willem-Alexander even het vuur aan de schenen leggen en excuses proberen af te dwingen vandaag?

   Tuurlijk niet. Het zijn weer de usual beroepsslachtoffers en matties van Esajas en Akwasi.

  2. De lintjes zijn voordragingen van de gewone mens. Dus blijkbaar vinden er mensen het belangrijk dat hij “goed” werk verricht heeft

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *