Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

WOB-VERZOEK INVOERING AFVALPAS VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- Er ligt een verzoek op het bureau van het Vlaardingse stadsbestuur om stukken rond de invoering van de afvalpas openbaar te maken. Het Wob-verzoek is gepubliceerd op de site van de gemeente, maar de indiener is geanonimiseerd door de gemeente.

Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) wordt verzocht om de besluitstuk(ken), om een afvalpas in te voeren, notulen van de vergadering waarin dit besluit is genomen, de onderzoek- en/of analyserapport(en) waaruit blijkt dat Vlaardingen gemiddeld meer dan vergelijkbare gemeentes afval verwerkt, zoals in de brief aan de bewoners vermeld staat. Ook wil de indiener van het Wob-verzoek stukken zien rond de aanbesteding of leveranciersselectie van de pas en de containers.

In februari is, per wijk, gestart met het in werking stellen van de kaartlezers en het afsluiten van de restafvalcontainers, waarmee er inmiddels voor gezorgd is dat de restafvalcontainers alleen met de afvalpas kunnen worden geopend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *