Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

NOG GEEN ANTWOORD OP MOTORCROSSBAAN HOEK VAN HOLLAND

HOEK VAN HOLLAND- Op zijn vroegst medio 14 juli kunnen vragen worden beantwoord over de informele motorcrossbaan op de Oranjeheuvel in Hoek van Holland. Het Rotterdamse gemeentebestuur heeft, voor de beantwoording van de vragen door de Partij voor de Dieren (PvdD), meer afstemming nodig met externe partijen, zoals de Politie Rotterdam en de Provincie Zuid-Holland.

De Oranjeheuvel functioneert al maanden als motorcrossbaan. Dit tot schrik van de PvdD in de Rotterdamse gemeenteraad. De partij meent dat de functie van motorcrossbaan zeer problematisch is voor weide- en akkervogels die tijdens het nu lopende broedseizoen afhankelijk zijn van rust in het kunnen voortbrengen van jongen. Sowieso mogen inheemse vogelsoorten tijdens het broeden niet ge- of verstoord worden, zoals bepaald door de Wet natuurbescherming.

De afgelopen twee jaar heeft (een deel van) de Oranjeheuvel – een locatie in de Oranjebuitenpolder – dienst gedaan als tijdelijke parkeerplek voor vrachtwagens in verband met een naderende Brexit. De omgevingsvergunning voor het gebruik van de locatie voor deze functie is op 28 maart 2019 verleend en had een geldigheidsduur van twee jaar, dus tot 28 maart 2021.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *